Internasjonale koordinatorer på fakultetene

I studentens studieprogrambeskrivelse, under «utenlandsopphold» , kan en se i hvilket semester du kan reise ut, og til hvor.
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Charlotta Maria Langejan, charlotta.m.langejan@nord.no  - Bodø
Kaja Skårdal Hegstad, kaja.s.hegstad@nord.no - Levanger

Handelshøgskolen

Sandra Wiik, sandra.wiik@nord.no - Bodø

Fakultet for samfunnsvitenskap

Margit Konstanse Jensen, margit.k.jensen@nord.no  - Bodø
Ole Christian Tiedemann, ole.c.tidemann@nord.no – Levanger

Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Jeanett Stegen, jeanett.stegen@nord.no - Bodø

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Ida Charlotte Jakobsen, ida.c.jakobsen@nord.no - alle studiesteder