Internasjonale koordinatorer på fakultetene

I studentens studieprogrambeskrivelse, under «utenlandsopphold», kan du se i hvilket semester du kan reise ut, og til hvor.

​​Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Charlotta Maria Langejan, charlotta.m.langejan@nord.no - Bodø
Kaja Skårdal Hegstad, kaja.s.hegstad@nord.no - Levanger

H
andelshøgskolen

Sandra Wiik, sandra.wiik@nord.no - Bodø

​Fakultet for samfunnsvitenskap

Margit Konstanse Jensen, margit.k.jensen@nord.no  - Bodø
Ole Christian Tiedemann, ole.c.tidemann@nord.no - Levanger

F
akultet for biovitenskap og akvakultur

Jeanett Stegen, jeanett.stegen@nord.no - alle studiesteder
Jose ​Antonio De Pool Moran, jose.a.moran@nord.no - alle studiesteder​

F
akultet for sykepleie og helsevitenskap

Ida Charlotte Jakobsen, ida.c.jakobsen@nord.no - alle studiesteder
Camilla Buvarp Tiller, camilla.tiller@nord.no - alle studiesteder