Kun inn- og utveksling for et fåtall studenter våren 2021

All frivillig inn- og utveksling er avlyst for våren 2021. Obligatorisk inn- og utveksling og utveksling gjennom felles gradssamarbeid vil bli gjennomført.

​​​Situasjonen rundt Covid-19 og den globale pandemien påvirker fremdeles universitetenes hverdag.

Nødvendige tiltak innen smittevern påvirker undervisning og andre læringsaktiviteter for alle våre studenter, også studenter på inn- og utveksling.​

Gir ikke økt kvalitet

Utgangspunktet for å fremme utveksling er muligheten for å øke kvaliteten i utdanningen for våre studenter som reiser ut, og for studenter som kommer til oss.

Signaler fra Nord universitets samarbeidsinstitusjoner om hvordan undervisningen må tilpasses den pågående pandemien og nåværende organisering av egen undervisning, tilsier at Covid-19 vil prege 2021 i liknende grad som det vi opplever høsten 2020.

Vår vurdering er at det er en pågående risiko at utveksling vil gi en lavere kvalitet i utdanningen, ikke høyere, hvis studenter reiser på ut-/innveksling vår 2021. 

Dette bryter med den generelle målsettingen om at inn- og utveksling skal heve kvaliteten i utdanningen. Nord universitet har derfor besluttet at all frivillig inn- og utveksling er avlyst for vårsemesteret 2021.

For studenter som skulle hatt en frivillig utveksling innebærer dette at de istedenfor følger studier og ​praksis ved studieprogrammet ved hjemmeinstitusjonen, som normalt.

Unntak for studenter med obligatorisk inn- og utveksling og gradssamarbeid

Noen studenter på inn- og utveksling har en obligatorisk utreisekomponent som en del av den graden de er tatt opp på. Dette gjelder et begrenset antall studenter.
For disse studentene vil en eventuell avlysning av inn- og utveksling kunne få store konsekvenser for utdanningsplanen.

Vår vurdering er at denne gruppen utreisende og innreisende studenter er håndterbar både når det gjelder faglig oppfølging og beredskap ved utreise, samt ivaretakelse av studenter og gjeldende smittevernstiltak ved Nord universitet. 

​​​​​​Muligheten for å reise på obligatorisk inn- og utveksling opprettholdes derfor våren 2021.​​