Om "Erasmus Charter"

​Erasmus Charter for Higher Education: 2021-2027

Utdanningsprogrammet Erasmus+ bygger opp under ​​den europeiske moderniserings- og internasjonaliseringagendaen innen høyere utdanning. Programperioden er fra 2021-2027.

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) ​angir det overordnede kvalitetsrammeverket for høyere utdanningsinstitusjoners internasjonale samarbeidsaktiviteter ​innen Erasmus+. ​​

Alle høyere utdanningsinstitusjoner ​​i kvalifiserte land ​må ha et gyldig ECHE-bevis for å ​delta i Erasmus-aktiviteter innen læringsmobilitet og ​​innovasjonssamarbeid. Beviset er ikke påkrevd for høyere utdanningsinstitusjoner i andre land. Kvalitetsrammeverket blir her fastsatt gjennom gjensidige avtaler mellom institusjonene. ECHE tildeles for hele programperioden.

Utlysningsrunder for tildeling av ECHE-bevis avholdes på årlig basis. ECHE tildeles for den resterende varigheten av programperioden.

Nord Universitet har blitt tildelt Erasmus Charter for fjerde gang.​

1. 2003-2007

2. 2007-2013

3. 2014-2020

4. 2021-2027


Erasmus Policy Statement

ECHE-Charter.pdf

Mer informasjon om Erasmus Charter finner du på Europakommisjonens hjemmesider​.
​​​

 Kontaktperson