En spennende og annerledes hverdag

«Det er noe spesielt med studieopphold i utlandet, hverdagen blir mye mer spennende og annerledes» sier biologistudent Dag Gjetø som er på utveksling i Bremen i Tyskland. 

Studiene her er lagt opp på en helt annen måte enn ved Nord. Det har vært vanskelig å få timeplanen til å gå opp – slik at jeg får både nok studiepoeng og nok kunnskap. Dette har nok vært den største utfordringen ved å reise til et universitet hvor fagene er så annerledes organisert. 

Høstsemesteret her starter i midten av oktober og varer til februar, så den som vil reise på utveksling hit, må innstille seg på å ta et helt år. Men jeg er veldig glad for at jeg skal fortsette studiene her også i vår!   

Et opphold her krever en del tyskkunnskaper. Det er få engelskspråklige tilbud (i alle fall ikke innen biologi), og nesten alle mine forelesninger holdes på tysk. Men muligheten til å lære mer tysk, var min største motivasjon for å søke nettopp til Tyskland.   

Men de har gode språkkurs her, og alle erasmusstudenter får tilbud om et treukers språkkurs før semesterstart. Jeg anbefaler alle å ta språkkurset, uavhengig av tyskkunnskapene, kurset er et sted hvor man fort blir kjent med andre. 

På et erasmusopphold (jeg er sikker på at dette gjelder uansett hvilket land man drar til) blir man  fort godt kjent med mange nye mennesker. Et fellestrekk ved erasmusstudenter er interesse for reise, språk og opplevelser, så mye av tiden utenom studiene brukes på å planlegge reiser og arrangement. Det snakkes mye i Norge om ensomhet blant studenter; det er garantert ikke situasjonen under Erasmus. 

      

Navn: Dag Gjetø (23)

Studieprogram: Bachelor i Biologi, 2. år. Fakultet for biovitenskap og akvakultur.

Utvekslingsuniversitet: University of Bremen​

Utvekslingsprogram: Erasmus+

I Tyskland har de et brilliant konsept som heter «Semesterticket»: man får en billett til all offentlig transport innad i delstaten og umiddelbar nærhet når man betaler semesteravgiften (ca 200€). Med den kan man ta buss, trikk og tog gratis hele studieåret. Genialt!  

Språkkunnskaper er nok det jeg assosierer mest med utenlandsstudium. Generelt sett vil biologi være biologi, uansett om man studerer det i Norge eller Tyskland. Det interessante her er at det er et langt mer praktisk fokus, og det er flere lab-øvelser enn ved Nord. Jeg synes dette er veldig bra, for man får en dypere og bedre forståelse for hva man lærer i forelesningene ved praktiske gjennomføringer. Dette har jeg til dels savnet ved Nord. Etter å ha snakket med utvekslingsstudenter fra andre land som f.eks. USA, har jeg fått inntrykk av at vi hjemme har lite praktisk arbeid.  

Universitet her i Bremen er tilknyttet flere store forskningsinstitutt på campus og rundt om i Bremen, og flere av forskerne er også forelesere her. Dette gir en veldig god mulighet til å skape nettverk og bli kjent med forskningsgrupper som kan være aktuelle senere for studier eller arbeid.

Hvis jeg kan gi ett råd vil det være å snakke med studenter som har vært på utveksling før deg. Det var som sagt en rimelig kaotisk prosess å få fag og studiepoeng til å gå opp. Jeg er oppriktig bekymret over at det er så mye fokus på å oppnå nok studiepoeng, ikke på hvilken kunnskap man tilegner seg. 

Begynn tidligst mulig med prosessen og send mail til institusjoner du er interessert i. Jeg begynte på prosessen allerede i september, og kontaktet flere universitet før jeg i februar bestemte meg for Universität Bremen.