Stipendprogram

Her finner du mer informasjon om stipendprogrammene som er tilgjengelige for deg som planlegger å ta ett eller flere semestre i utlandet. Legg merke til at programmene har ulike søknadsfrister.

​​​​​​​​​​​​​​​​​north2north

Beskrivelse
UArctic sitt  studentutvekslingsprogram for studente gir muligheter for å studere i ulike deler av Nordområdene.

Gjennom studier på universiteter og høyskoler i den sirkumpolære verden, får studenter en sjanse til å bo og leve i en annen del av det globale nord.
 
Land
Danmark, Grønland, Færøyene, Canada, USA, Finland, Norge, Island
 
Læresteder
 
Stipend
Max NOK 20 000 per semester. Stipend tildeles vanligvis de som reiser på utveksling til Færøyene, USA (Alaska) og Canada.
 
Søknad
Del 1: Fyll ut Nord universitets søknadsskjema om utveksling innen søknadsfristen 20. januar (husk å kontakte fakultetskoordinator i forkant av søkand).

Del 2: Mottar et ID - nummer som skal brukes til å søke om north2north stipend hos UArctic. Søknadsfrist: 25.februar.

Vedlegg til north2north søknaden:
1) Motivasjonsbrev​
2) Karakterutskrift på engelsk


Koordinator: 

Kai-Martin Johnsen, e-post: kai-martin.johnsen@nord.no

Erasmus+

Beskrivelse
Erasmus+ er EU-kommisjonens program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det gir studenter muligheten til å studere ved en av Nord universitets partnerinstitusjoner i Europa, eller til å ha et praksisopphold i en europeisk bedrift eller organisasjon.

Søknad
Alle søkere som søker til Erasmus+ institusjoner vil automatisk søke om stipend når de fyller ut søknad om utveksling eller praksis innen fristene:

20. januar for høstsemesteret, 1. september for vårsemesteret.

Land
Europa. Kun Erasmus+ partner universiteter

Stipend
For studier: EUR 410-460 per måned
For praksis: EUR 610-610 per måned
Grønt stipend: EUR 50 (engangssum)
Studenter med færre muligheter: Tilleggstipend på EUR 250 pr måned.

Les mer om mulighetene og stipend gjennom Erasmus+ her: Erasmus+​

Studenter innenfor E+ betaler ikke skolepenger.

Koordinator
Elena Popova, e-post: elena.popova@nord.no

Bilateral utveksling

Beskrivelse
Studenter kan reise på utveksling til en av Nord universitets partnerinstitusjoner

Søknadsfrist
20. januar for høstsemesteret, 1.september for vårsemesteret.

Stipend
Det er mulig å få støtte fra Lånekassen som utgjør opp til NOK 11 717 per måned + reisestipend. Det er også mulig å få støtte fra Lånekassen for skolepenger.

Søknad
Fyll ut Nord universitets søknadsskjema for utveksling innen søknadsfristen.

Koordinator
Kai-Martin Johnsen, e-post: kai-martin.johnsen@nord.no

Nordplus

Beskrivelse
Nordplus-nettverket er et samarbeid mellom utdanningsi​nstitusjoner i Norden og Baltikum. Nettverket består av flere undernettverk som blant annet Nordkvist, Nordsam og Nordhelse, som har hver sin faglige kontaktperson fra Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Les mer her: Praksis i utlandet

Kontakt oss

Åpningstidene for besøk og ​telefonspørsmål er mandag, tirsdag og torsdag 10.00‒14.00.

E-post: exchangestudent@nord.no

Telefon: +47 75 51 78 70

Book veiledning på teams her:

Elena Popova  - ​Utveksling og praksis i Europa gjennom Erasmus+

Kai-Martin Johnsen ​- Utveksling ​og praksis utenfor Europa​​