Vitnemål og karakterutskrift


​​​​ Vitnemål

Ta godt vare på ditt originale vitnemål, det utstedes bare en gang! 

Vitnemål utstedes til studenter som fullfører en grad eller en yrkesutdanning. Vitnemålet inneholder karakterene dine og en beskrivelse av studiet. Hvis du forbedrer et resultat i et emne som inngår i grunnlaget for vitnemålet, dokumenteres det med separat karakterutskrift jf. Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 12-1, (4). Vitnemålet kommer automatisk tilsendt enten du fullfører på normert tid eller utover normert tid. Unntaket er graden selvvalgt bachelor hvor vitnemål må bestilles.

Selvvalgt bachelor

Hvis du oppfyller kravene i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 2-3 (1c), kan du søke om å få innvilget selvvalgt bachelor fra Nord universitet.
Søknad innvilges på bakgrunn av allerede avlagte emner. 

For veiledning om hvilke programmer og/eller emner som kan være aktuelle i en selvvalgt bachelorgrad, må du kontakte studieveilederen på det aktuelle studieprogrammet.

Informasjon om Vitnemålsportalen

Vitnemålsportalen er en digital tjeneste hvor tidligere og nåværende studenter selv kan hente ut resultatene fra all høyere norsk utdanning (med få unntak) og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter.  Fra portalen kan du skrive ut og/eller dele ditt vitnemål før du mottar papirversjon. Tjenesten er gratis å benytte.

Hvor langt tilbake i tid kan du hente resultater i vitnemålsportalen
En del eldre resultater er ikke registert digitalt. For resultater før midten av 1990-tallet, som du ikke finner i portalen, kan du be om karakterutskrift eller bekreftelse på oppnådd grad.

Diploma supplement

Diploma supplement (DS) er et vitnemålstillegg på engelsk som utstedes sammen med vitnemålet. Her fremkommer informasjon om studentens utdanning og landets utdanningssystem. Diploma Supplement er kun gyldig sammen med vitnemålet. Diploma Supplement er også tilgjengelig på Vitnemålsportalen. 

Les mer om Diploma Supplement på NOKUT sine nettsider.

Duplikat

Ved tap av vitnemål kan studenter i særskilte tilfeller søke om å få utstedt duplikatvitnemål, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 12-1, (5). Dette merkes som duplikat. Det kreves dokumentasjon på tapet, f.eks. kopi av politianmeldelse hvis det er stjålet, eller bekreftelse fra forsikringsselskap ved brann eller vannskade. Studenten vil bli avkrevd en avgift på kr. 1000 NOK for utstedelse av duplikat. 

I tilfeller hvor duplikat ikke kan innvilges, kan studenter få en bekreftelse på oppnådd grad sammen med en karakterutskrift. Ellers viser vi til Vitnemålsportalen, hvor oppnådd grad bekreftes elektronisk.

Karakterutskrift

Karakterutskrift er en oversikt over oppnådde resultater som ikke fører, eller har ført, frem til en grad eller yrkesutdanning. 

Karakterutskrift bestilles av studenten selv på Studentweb under «Bestillinger» i toppmenyen. Når bestilling er foretatt vil det gå noen minutter før karakterutskriften dukker opp under «Dokumenter». 

Bestilling er mulig for både nåværende og tidligere studenter. Tidligere studenter kan logge seg på Studentweb via ID-Porten. Karakterutskriften er elektronisk signert.

H​​ent ut vitnemål på Vitnemålsportalen


Kontaktinformasjon eksamen:


 • Bodø/Stokmarknes/Mo i Rana
  Tlf: +47 75 51 71 10
 • Levanger
  Tlf: +47 74 02 26 66
 • Namsos
  Tlf: +47 74 21 23 00
 • Nesna
  Tlf: +47 90 68 22 71
 • Steinkjer
  Tlf: +47 94 50 89 54
 • Stjørdal
  Tlf: +47 74 82 37 70

> Ansattoversikt eksamen og vitnemål