Kristin Berre Ørjasæter

Førsteamanuensis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
kristin.b.orjasater@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 37
Mobil:
Kontor:

Om meg/bakgrunn

Jeg er førsteamanuensis i faggruppe vernepleie og psykisk helse og leder for forskningsgruppe i psykisk helse. 

Min doktorgradsavhandling innen helsevitenskap hadde fokus på recovery og kunstaktiviteter innen psykisk helsevern. 

Før jeg begynte i høgskole og universitetssektoren i 2012 arbeidet jeg som behandler innen psykisk helsevern. Jeg er utdannet klinisk sosionom og har 15 års erfaring som behandler i psykiatrisk poliklinikk, akutt- og intermediærpost. Jeg har hatt særlig engasjement knyttet til behandling ved spiseforstyrrelser og personlighetsforstyrrelser og drevet individ- og gruppebehandling innenfor skjematerapi og dialektisk atferdsterapi (DBT).  

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis og forskningsgruppeleder (2019--)
 • Stipendiatrepresentant. Forskningsutvalget FSH, Nord universitet (2018- 2019).
 • Stipendiat i helsevitenskap, NTNU (2015-2019)
 • Universitetslektor, Campus Namsos (2012 -2015)
 • Behandler / klinisk sosionom, Sykehuset Namsos, psykiatrisk poliklinikk (2011-2012)
 • Klinisk terapiutdanning innen skjematerapi, DBT og EMDR (2006-2010)
 • Fagkoordinator / klinisk sosionom / klinisk forsknings-medarbeider, St.Olavs Hospital, Brøsetpoliklinikken og Nidaros DPS (2006-2012)
 • Klinisk videreutdannig i familieterapi og systemisk praksis fra Diakonhjemmets høgskole (2003-2005)
 • Hovedfag i sosialt arbeid fra NTNU (2003)
 • Behandler, Sykehuset Namsos, psykiatrisk akutt- og intermediær sengepost (2001-2005)
 • Miljøterapeut, Sykehuset Namsos & Sykehuset Levanger, psykiatrisk akuttpost og intermediærpost (1999-2001)
 • Bachelorgrad i sosialt arbeid fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (1999)

Undervisning/veiledning

Jeg underviser på bachelorutdanningene vernepleie, sykepleie, videreutdanning i psykisk helse og på masterutdanningen i psykisk helse i temaene: kvalitativ metode, psykisk helse, psykiske lidelser, recovery, identitet, samfunnsdeltakelse, medborgerskap, sosialt arbeid, samfunnsarbeid, helse-og sosialpolitikk, organisasjonsteori, ledelse og saksbehandling.
Forskning

Jeg er forskningsgruppeleder i forskningsgruppen "Psykisk helse". I tillegg er jeg assosiert medlem i forskningsgruppen "Samfunnsdeltakelse, aktivitet og samarbeid for marginaliserte grupper", Nord Universitet og "Relasjonell velferd", NTNU.          Mine forskningsinteresser er knyttet til psykisk helse, recovery, medborgerskap, brukerinvolvert forskning, kunst, kultur & helse, kollegaveiledning, foreldrestøtte og fenomenologi.

I mitt doktorgradsarbeid utforsket jeg hvordan utøvende kunstaktivitet i sykehus kan støtte recovery prosesser hos personer med langvarige psykiske problemer. Tittel på prosjektet var "Musikk og teaterverksted som arena for recovery prosesser". I forbindelse med doktorgradsarbeidet har jeg og kollega, Ingunn Sjesol Bulling innsamlet data rundt vår egen doktorgradsprosess. Dette materialet er omfattende og vi vil nå  begynne å analysere og publisere fra dette arbeidet.

Sammen med kollegaer Lily Appoh og Anita Berg arbeider jeg med forskningsprosjektet "Foreldrestøttende tiltak i Nye Namsos kommune". Dette prosjektet varer til 2021.