Kompetanseord:
Nordområdene

Torbjørn Pedersen

Professor Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
torbjorn.pedersen@nord.no
Tlf:
+47 75 51 73 89
Mobil:
Kontor:
BODTG 224