Student - Nord universitet

1. januar 2016 blir Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Det nye universitetet vil ha ca 12.000 studenter og 1.200 ansatte, og skal tilby et bredere spekter av fagfelt med en tydelig regional forankring. Fra januar 2016 vil du finne det samlede studietilbudet for det nye universitetet på nettsiden www.nord.no

Tjenester og verktøy

Frem til 1. mars 2016 vil studenter måtte bruke de systemene/verktøyene som er knyttet opp i mot de enkelte institusjonene som slås sammen (f.eks. Fronter, studentweb, søknadsweb, timeplan/timeedit, romreservasjon mm.). Disse lenkene vil være lett tilgjengelige på de enkelte sidene som omhandler tjenestene.


 

Nord studentsamskipnad

Fusjonen innebærer også at Studentsamskipnaden i Nordland (Studentinord), Studentsamskipnaden i Nesna (SiNe) og Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag (SiNoT) slås sammen fra samme dato under navnet Nord studentsamskipnad.
Les mer her

Studentorganisasjoner

Den fusjonerte institusjonen skal legge til rette for et godt studentdemokrati på tvers av studiesteder.

Det vil avholdes stiftelsesmøte og generalforsamling i april, og fra 1. juli 2016 blir det ny felles studentorganisasjon.   
 


 

Spørsmål og svar

Opptak til studier høst 2016

Praktisk om lokalt opptak
I forbindelse med fusjonen vil Søknadsweb ha en nedetid i perioden 23.- 26. februar. Dette skyldes at vi bygger en felles søknadsweb base for de 3 insitusjonene.

Søker man lokalt opptak før 23. februar, må du velge institusjon basert på studiested programmet tilhører, eksempelvis Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna eller Høgskolen i Nord-Trøndelag. Fra og med 27. februar vil disse institusjonene ikke lengre være mulig å velge, du vil da få opp valget Nord universitet.

Praktisk om samordna opptak
Samordna opptak åpner 1. februar. Alle som søker studier ved Nord universitet vil da kunne velge Nord universitet og ingen av de gamle institusjonene. Uavhengig av de praktiske konsekvensene, vil  lover og reglement for Nord universitet gjelde.

Dette betyr blant annet at alle søkere som blir tatt opp etter 1. januar 2016 tas opp i henhold til forskrift om studie og eksamen ved Nord universitet og andre gjeldende lover og reglement

Får studenter ved dagens institusjoner vitnemål fra nord universitet?

Fra og med 01.01.2016 opphører Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag å eksistere som egne institusjoner. Virksomhetene går inn i Nord universitet som fra dette tidspunktet har myndighet til å tildele grader/utstede vitnemål for studenter som fullfører utdanningsprogrammene som de tidligere institusjonene hadde.
Det betyr at alle som uteksamineres etter 01.01.2016 vil få utstedt vitnemål fra Nord universitet. 

får ferdige studenter oppgradert sine grader?

Fusjonen vil ikke virke inn på grader og vitnemål som er tildelt/utstedt før fusjonstidspunktet 1.1.2016

Spørsmål 3

Innhold her

Spørsmål 4

Innhold her

Hvilke Rettigheter og plikter har jeg som student?

Alle studenter har rett til å fullføre påbegynte studieprogram etter gjeldende studieplaner, og grad utstedes av den fusjonerte institusjonen etter fusjonstidspunktet.

Det forutsettes at studentorganisasjonene ved de fusjonerte institusjonene samordner seg og slår seg sammen til en felles organisasjon, med lokale undergrupper. Studentrepresentasjon i styrer, råd og utvalg forvaltes av dette organet. Den fusjonerte institusjonen skal legge til rette for et godt studentdemokrati på tvers av campuser og studiesteder.