Nord universitet - fusjon

​NORD UNIVERSITET

Nord universitet ble dannet 01.01 2016 gjennom en sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det tas årlig opp studenter til mer enn 180 studier innenfor både profesjonsutdanning og teoretiske disiplinfag. Nord universitet har rundt 1200 ansatte og 12 000 studenter fordelt på studiestedene Stokmarknes, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Med nærhet til samfunns- og arbeidsliv skal Nord universitet bidra til å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer. 

Les mer om Nord universitet  

STRUKTUR I HØYERE UTDANNING

FUSJONSPLATTFORMER

Fusjonsplattform UiN/HiNe og HiNT
Fusjonsplattform UiN/HiNe

BAKGRUNN - FUSJON

Kunnskapsdepartementet har tatt initiativ til at det skal gjennomføres sammenslåing av institusjoner innen høyere utdanning og forskning i Norge. På denne bakgrunn vedtok styrene ved Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna å utrede en fusjon mellom institusjonene. Beslutningen om fusjon mellom UiN og HiNe ble fattet i statsråd 19. juni.

Fellesstyret UiN/HiNe og styret ved HiNT ga rektorene i oppdrag å fremforhandle en plattform for fusjon mellom institusjonene. Styrene behandlet plattformen og spørsmålet om fusjon på styremøter 30. september 2015.

Institusjonene ble vedtatt fusjonert i statsråd 9. oktober 2015.  

kontaktinformasjon

Spørsmål og innspill til fusjonsprosessen kan sendes til fusjon@nord.no

  

 Aktuelt

 

 

Styret tenker helhetligEt sterkt styre som tenker helhetlig og som har felles ambisjoner, oppsummerer styreleder Vigdis Moe Skarstein det første styremøtet i Nord universitet.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Styret-tenker-helhetlig.aspxStyret tenker helhetlig
Styret for Nord universitet er klartVigdis Moe Skarstein blir styreleder for Nord universitet. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Styret-for-Nord-universitet-er-klart.aspxStyret for Nord universitet er klart
ValgDet er nå gjennomført et meget vellykket valg med veldig høy valgdeltakelse: 83.33 %. Det nye styret skal tre i funksjon 1.1.2016, men er ment å fungere som fusjonsstyre fra 1.12.2015 og frem til årsskiftet. https://www.nord.no/no/aktuelt/fusjon/Sider/Valg.aspxValg