Dette er bestemt

Oversikt over avgjørelser som blir tatt underveis i fusjonsprosessen.

dato for fusjon

Fusjonstidspunktet 01.01.2016 vil innebære at det nye universitetet får ett styre, én institusjonsledelse, og ett felles navn. Av hensyn til sikker drift og systemmessigehensyn, vil institusjonen har 2 organisasjonsnummer i 2016.

Fra 01.01.2017 vil vi få etablert en felles institusjon med ny faglig- og administrativ organisering samt gjennomgående administrative systemer.

navn - presisering og former

Norsk navn: Nord universitet

Navnet skrives med stor N og liten u.

Det skal ikke brukes store bokstaver i Nord på andre steder enn i selve logoen.
Korrekt forkortelse av Nord universitet er Nord.

Sør-samisk: Noerhte universitete 

Lulesamisk: Nuortta universitiehtta

Det nye universitetet i gitt navnet Nord universitet ved kongelig resolusjon. 

engelsk navn

Engelsk navn: Nord University

Navnet skrives med stor N og stor U i tråd med engelsk skrivemåte.
Uttale av Nord på engelsk:
UK: /nɔːd/ US: /nɔːrd/

universitetsstyret

Oppdatert informasjon om universitetsstyret finnes under Om oss.

logo

 

Styringsgruppen for fusjon har bestemt at denne logoen skal benyttes for Nord universitet fra 1.1 2016. Logoen er satt sammen av elementer fra UiN sin visuelle profil og tydeliggjøring av Nord-navnet. 

Det er avgjørende å sikre felles lansering og samkjørt studentrekruttering. Målet er at vi skal kunne fremstå som en enhetlig sterk institusjon.  Overordnet arbeides det for å være på plass med markedsføring av den nye institusjonen fra desember, og senest 1.januar.

Logoen er sentral i all profilering og markedsføring/ kommunikasjon både internt og eksternt. Det nye navnet og elementer fra UiN sin visuelle profil med nødvendige tilpasninger, legges til grunn for utarbeidelse av en helhetlig profilhåndbok.

Har du behov for å bruke logoen? Kontakt trykkeriet for riktig oppløsning og utforming

Grethe Elvenes: grethe.elvenes@uin.no
Hege Vatne Arntsen: hege.vatne.arntsen@uin.no

Videre arbeid: 

  • Utarbeidelse av profilhåndbok 
  • Plan for profilering av alle studiestedene fra 01.01.16, skiltplan utarbeides og implementeres snarest mulig. 
  • Implementering på digitale flater, web og sosiale medier

visuell profil

Første fase av profilhåndboken er besluttet. Dette gjelder kun logo, profilskrifter og farger.

Bruk av profilelementer skal inntil videre gjøres i samarbeid med designansvarlig ved trykkeriet.

Utvikling av visuell profil er en tidkrevende prosess, og den må systematiseres slik at endelig visuell profil er kvalitetssikret før bruk.                   

Profilhåndboken vil bli publisert når den er endelig vedtatt.

Kontaktpersoner - Trykkeriet, UiN

Grethe Elvenes: grethe.elvenes@uin.no
Hege Vatne Arntsen: hege.vatne.arntsen@uin.no


hovedtelefonnummer

Hovedtelefonnummeret for Nord universitet er +47 755 17000.  Tidligere hovedtelefonnummer vil fortsette å fungere.