Student ved Nord

 

tjenester og verktøy

Det vil være en felles nettside for studenter fra 07.01.2016: www.nord.no/student/. Sammenslåing av andre system og portaler skjer fortløpende og innen studiestart høsten 2016. For enkelte tjenester vil det ligge tre linker til den samme tjenesten ei stund fremover. Studentene må logge seg på basert på deres tidligere institusjon. 
  • 1. mars: felles innganger for Studentweb, timeplan og romreservasjon.
  • Studiestart høsten 16: felles inngang for Fronter (Moodle utgår).
  • Studiestart høsten 16 (ikke bekreftet): felles inngang for bibliotekets søketjeneste Oria. Mer informasjon kommer.

opptak

Lokalt opptak
Søknadsweb for lokalt opptak åpnes for Nord universitet 1. februar.


 

Det vil være mulig å søke opptak til enkelte studieprogram hos HiNT frem til januar 2016. Her er det søknadsweb hos HiNT som benyttes.


 

Samordna opptak
Samordna opptak åpner 1. februar. Alle som søker studier ved Nord universitet vil da kunne velge Nord universitet og ingen av de gamle institusjonene.

lover og reglement

Eksisterende forskrifter om studie- og eksamen ved de tre institusjoner har virkning inntil en felles forskrift for Nord universitet blir vedtatt i januar. For nåværende studenter vil den aktuelle forskrift om studie- og eksamen ved deres (tidligere) institusjon, samt tilhørende regler og retningslinjer, gjelder frem til 1. august 2016. For studenter som blir tatt opp fra og med 1. januar 2016, vil den nye forskriften gjelder.

vitnemål

Fra og med 01.01.2016 opphører Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag å eksistere som egne institusjoner. Virksomhetene går inn i Nord universitet som fra dette tidspunktet har myndighet til å tildele grader/utstede vitnemål for studenter som fullfører utdanningsprogrammene som de tidligere institusjonene hadde.
Det betyr at alle som uteksamineres etter 01.01.2016 vil få utstedt vitnemål fra Nord universitet.

nord studentsamskipnad

Fusjonen innebærer også at Studentsamskipnaden i Nordland (Studentinord), Studentsamskipnaden i Nesna (SiNe) og Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag (SiNoT) slås sammen fra samme dato under navnet Nord studentsamskipnad.

studentdemokratiet

Den fusjonerte institusjonen skal legge til rette for et godt studentdemokrati på tvers av studiesteder. Det vil avholdes stiftelsesmøte og generalforsamling i april, og fra 1. juli 2016 blir det ny felles studentorganisasjon.