Bruk av munnbind på campus og i undervisningssituasjoner

God avstand er fremdeles det viktigste tiltaket for å hindre smitte. I de tilfellene det er påkrevd med munnbind, sørger universitetet for at dette er tilgjengelig.

Bodø kommune anbefaler bruk av munnbind i offentlig rom innendørs​. Dette innebærer også på campus.

Oppfordringen fra kommunen gjelder i fellesarealer og i andre situasjoner der avstandskravet kan bli utfordret.

Studenter og ansatte må selv sørge for munnbind ved bruk i henhold til kommunens anbefaling.​​

Les mer om korrekt bruk av munnbind på Helsenorge.

Bruk av munnbind under undervisning

I undervisningssituasjoner der avstanden mellom studentene er god nok, helst to meter, trenger ikke studentene bruke munnbind når det undervises.

Underviser trenger ikke bruke munnbind når avstanden til studentene er god nok, helst to meter.

Når munnbind er påkrevd

I enkelte undervisningssituasjoner er det påkrevd med munnbind.

Fakultetene må sørge for at munnbind til ansatte er tilgjengelig der det er påkrevd i arbeidssituasjon.

I undervisningssituasjoner der munnbind er påkrevd, sørger universitetet for munnbind også til studentene, f.eks. på trafikklærerutdanningen, ferdighetstrening og labøvelser.​