Endringer i tiltak mot koronaviruset

korona
Under regjeringens pressekonferanse tirsdag 7. april, ble det varslet endringer i nasjonale tiltak mot koronaviruset. Endringene som berører Nord universitet får effekt fra 27. april 2020.

Tirsdag 7. april holdt regjeringen en pressekonferanse hvor det ble varslet oppmyking i noen av tiltakene som har vært innført i kampen mot koronaviruset. Det vil være svært få endringer for Nord universitet.

De endringene som berører Nord universitet vil få effekt fra 27.04.2020.

Følgende gjelder fortsatt:

Nord universitet er fremdeles stengt.

  • Dette innebærer at det ikke skal være fysisk undervisning på studiestedene.
  • Studiestedene er fysisk stengt for studentene.
  • Varighet for stengingen er foreløpig satt til 1. mai.
  • Etter påske vil det bli vurdert hvorvidt stengingen skal forlenges.  

Praksis gjennomføres som avtalt før påske.

Biblioteket er fysisk stengt, men jobber fortløpende med å tilgjengeliggjøre flere digitale ressurser. For informasjon om dette tilbudet, gå inn på https://www.nord.no/no/bibliotek/Sider/korona.aspx.

Alle arrangement, konferanser og fysiske samlinger på de samlingsbaserte studieprogrammene som er planlagt gjennomført før 1. juli, er avlyst.

Endringer for utvalgte studentgrupper:

Regjeringen har signalisert en oppmyking av tiltakene rettet mot enkelte studentgrupper som skal avslutte sin utdanning våren 2020, og hvor tilgang til campus er nødvendig for å gjennomføre utdanningen.

For de studentene dette gjelder vil informasjon bli gitt i Canvas etter påske, og i god tid før 27. april.

Vi oppfordrer alle studenter til å følge med på vår nettside nord.no og i Canvas.