Normal drift ved Nord

Den nylige avviklingen av forskriftsfestede tiltak mot covid-19 innebærer at også Nord universitet kan gå tilbake til normal drift.

Fra 12. februar kl. 10.00 fjernet regjeringen alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Med henvisning til regjeringens vedtak går Nord universitet nå over på grønt nivå.

Dette innebærer:

  • Undervisningsrom og auditorier kan brukes som normalt
  • Studentene kan bestille grupperom og seminarrom som normalt
  • Bibliotek og kantine kan brukes som normalt
  • Eksterne leieaktører kan bruke våre lokaler som tidligere
  • Oppfordring til ansatte om å benytte hjemmekontor avvikles

Ber alle følge nasjonale tilrådninger

Alle studenter, ansatte og besøkende oppfordres​ til å følge nasjonale tilrådninger, ta vaksine og holde seg hjemme ved symptomer.

Fortsatt utdeling av selvtester på studiestedene

Distribusjon av selv​tester til studenter og ansatte​ på de enkelte studiestedene, videreføres inntil videre.

​En stor takk til dere alle!

Nord universitet vil takke alle studenter og ansatte for stor innsats og sterk lojalitet til universitetets beslutninger under pandemien fram til nå. Vi vil også takke alle for et godt samarbeid.