Rutine for bestilling og bruk av rom

​Her finner du rutine for bruk av seminarrom og grupperom på studiestedene i forbindelse med studentledet og studentassistentledet aktivitet. Fra 16. april kan studenter igjen benytte disse rommene på alle studiesteder.

​​​​Alle studenter ved Nord universitet kan booke grupperom og seminarrom til studentstyrt aktivitet. Rombestilling skjer via studentsidene på nord.no.

Aktiviteten i undervisningsrommet må følge gjeldende smittevernregler, som også innebærer:

  • Gruppestørrelsen bør ikke overstige 10 stykker​
  • Hold til enhver tid minst 1 meters avstand, helst 2 meter
  • Vask av overflatene før bruk av rommet

Vi gjør oppmerksom på at i systemet for bestilling av rom, er oppgitt romkapasitet beregnet ut fra et oppsett med 1 meter mellom deltakerne. 

Om fysisk studentassistentledet aktivitet

Fakultetene kan ansette studentassistenter som skal bidra direkte i pedagogisk arbeid, undervisning og faglig oppfølging av studenter. Mye av den studentassistent-styrte aktiviteten våren 2021 vil være digital. 

Ved gjennomføring av fysisk studentassistent-styrt aktivitet, må denne være innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernreglene. Dette innebærer blant annet:

  • En gruppestørrelse på maksimalt 20 personer
  • Hold til enhver tid minst 1 meters avstand, helst 2 meter
  • Selv om det er plass til flere i rommet, skal maksimal gruppestørrelse overholdes
  • Før aktiviteten starter opp i rommet, må studentassistenten sørge for at bord blir vasket med tilgjengelig utstyr

Retningslinjer for gjennomføring av fysiske samlinger ledet av studentassistent:

1) Maks gruppestørrelse er 20 (inkludert studentassistenten). Ved større gruppe må fakultetet søke beslutningsgruppa om å få gjennomføre aktiviteten.

2) Studentassistenter kan bestille seminarrom og grupperom på studentsidene på nord.no. Rommet kan bestilles for maks 4 timer om gangen.

3) Fakultetet må koordinere aktiviteten slik at studentassistenten kobles til studentgruppen.

4) Studentassistenten må ha oversikt over hvem som har deltatt på aktiviteten, for eventuelt smittesporing. Listen må slettes etter 10 dager.

5) Aktiviteten i undervisningsrommet må følge gjeldende smittevernregler. 

6) Ved aktiviteter i egen kommune som legges utenfor studiestedene (f.eks. bedriftsbesøk), kan disse gjennomføres uten å søke. Gruppestørrelsen er fortsatt maksimalt 20 (inkludert studentassistenten) – og gjeldende smittevernregler må overholdes. Merk at gruppestørrelsen må avtales direkte med bedriften, da denne kan ha krav om mindre gruppestørrelser.

7) Dersom det planlegges aktiviteter utenfor egen kommune, må fakultetet søke om dette til beslutningsgruppa.

8) Dersom det er usikkerhet knyttet til hvordan den studentassistentstyrte aktiviteten skal foregå, kan fakultetet ta kontakt med beslutningsgruppa.