Arkiv (tidligere meldinger)

13. februar:

Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, én meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10.00. På bakgrunn av Regjeringens vedtak vil Nord universitet endre sine lokale tilrådninger på mandag.

2. februar: Lettelser i smitteverntiltak

21. januar: Mer fysisk undervisning fra 31. januar​

20. januar: Slik blir eksamen våren 2022​

16. desember: Fram til 28. januar blir det meste av undervisningen på campus- og samlingsbaserte utdanninger digital​.​​​​

13. desember kl. 21.00: Alle eksamener før jul arrangeres som planlagt. Mer informasjon om eksamen finner du på eksamenssidene på nord.no.

10. desember: Undervisning og eksamen etter nyttår

Nord universitet jobber nå med å vurdere hvilke studentgrupper som skal ha fysisk undervisning og hvilke studentgrupper som skal ha digital undervisning i januar. Dette vil vi komme med mer informasjon om før jul. Vi vil også komme tilbake med mer informasjon om organisering og gjennomføring av eksamen i januar.​

9. desember: Derfor gjennomfører Nord skoleeksamen som planlagt 

8. november: Helsemyndighetene anbefaler at alle som er syke med nyoppståtte luftveissymptomer bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg​. Dette gjelder også for deg som er vaksinert.​​​​1. juli: Slik blir studiehøsten 2021​


Mulighet for vaksinering i studie-kommunen: Myndighetene har informert om at studenter som ikke er ferdigvaksinerte ved studiestart, kan få tilbud om dose to på sitt studiested​. Det betyr at studenter kan få første vaksinedose i hjemkommunen i sommerferien og den andre dosen på studiestedet til høsten.​ 25.06.21

Digital undervisning hovedregel ut semesteret - oversikt over justerte tiltak som gjelder fra 16. april  sist oppdatert 15.04.21

Gjennomføring av undervisning og praksis i nordre del av Trøndelag​​ 12.04.21​

​​​​​Campus i Bodø er nå åpen​ og følger samme åpningstider som våre øvrige studiesteder 09.04.21

Steinkjer kommune innfører strengere smitteverntiltak tom. 23. april kl. 16.00 08.04.21

Stenging av campus i Bodø videreføres til 12. april 18.03.21

Campus i Bodø stenger fra midnatt fredag 12. mars 12.03.21

Viderefører digital undervisning som hovedregel til og med 16. april 11.03.21​

Bruk av munnbind på campus og i undervisningssituasjoner 01.03.21​

Iverksetter forsterkede tiltak ved behov 01.03.21

Hold deg oppdatert på lokale smitteverntiltak – anbefaling om munnbind i Bodø 26.02.21

Gruppestørrelse og rutiner for bruk av gruppe- og seminarrom 26.02.21

Viderefører digital undervisning som hovedregel fram til 15. mars 10.02.21​

Opphever ekstraordinær anmodning om testing 02.02.21

Digital undervisning hovedregel til 15. februar​ 26.01.21​​

Begrenser mobilitet etter smitte i kommuner på Østlandet​ 23.01.21

Nord jobber med å vurdere videre organisering av undervisning 22.01.21

​​​Digital undervisning hovedregel ut januar​ 13.01.21 ​

​​​Oppdatering 3. januar: Ingen fysisk undervisning før​ 18. januar​​
Regjeringen har besluttet at undervisning ved fagskoler, høyskoler og universiteter gjøres digital fram til 18. januar, men praksis gjennomføres som planlagt. ​Studenter som har anledning, bes vente med å reise tilbake fra juleferie. ​Viktig: Alle studenter må holde seg oppdatert i Canvas, som vil bli oppdatert med endringer.

Studiestedene er åpne. Bibliotek, lesesaler, øvingsrom etc. kan benyttes av studenter som har behov for disse tjenestene. Gjeldende smitteverntiltak må til enhver tid overholdes. Merk at nasjonale smitteverntiltak ble oppdatert 3. januar.

Ansatte og studenter må også holde seg orientert og følge øvrige smitteverntiltak i sin kommune. Nærmere informasjon finner du på kommunenes nettsider​.

Kantinene vil også åpne etter hvert. Se oversikt over tilgjengelige tjenester fra Studentinord.​​

Oppdatering 30. desember: ​
Nord universitet følger nå smittesituasjonen i Stjørdal, Verdal og Levanger ekstra tett. Dersom det blir endring i oppsatt undervisning, vil studentene få beskjed om dette i Canvas. Vi oppfordrer ansatte og studenter om å holde seg orientert og følge øvrige smitteverntiltak i sin kommune. Nærmere informasjon om dette finner du på kommunenes nettsider.​

18. desember: Slik blir eksamen våren 2021

17. desember: Reiser til utlandet og innreisekarantene
Hvis du reiser på juleferie til et annet land enn Norge, kan det hende at du må i karantene når du kommer tilbake. 

Studenter som er på ​juleferie i røde land, for så å vende ti​lbake til Norge, må selv dekke opphold på karantenehotell

Det er kun nye internasjonale studenter som tar hele grader i Norge og nye internasjonale studenter som er på utveksling i Norge, som får dekket karantenehotell av universitetet. 

Vær spesielt oppmerksom på:

​Se også: 
Reiser til og fra utlandet (Helsenorge.no)

3. desember: 
Nord universitet planlegger for fysisk undervisning fra januar.

6. november: 
Fra mandag 9. november strammer Nord universitet inn smitteverntiltakene​. Det påvirker gjennomføring av undervisning og eksamen ved alle våre studiesteder.​ Studentene må følge med i Canvas for mer informasjon.

5. november: 
​Nord universitet setter studenters og ansattes helse først, og bidrar i den nasjonale dugnaden for å hindre smittespredning.

Universitetet vurderer nå hvilke ytterligere smitteverntiltak som skal iverksettes ved Nord universitet, som følge av innstramminger i de nasjonale smitteverntiltakene og smittesituasjonen ved våre studiesteder.

Vi vil komme tilbake til mer informasjon til studenter og ansatte i løpet av fredag 6. november.

4. november:  Fysiske samlinger på samlingsbaserte studieprogram avlyst ut 2020
Oppdatert med følgende presisering 6. november: Samlinger som er påbegynt før 9. november kan gjøres ferdig.​

Nord universitet følger smittevernrådene nasjonalt og lokalt. Ut fra en samlet vurdering av nasjonale råd og en situasjon med økende smitte, har universitetet besluttet å avlyse ordinære fysiske samlinger på alle samlingsbaserte studier. Dette gjelder fra og med 9. november og ut 2020. Samlinger som er påbegynt før 9. november kan gjøres ferdig.​

Fakultetene vil kartlegge hvilke alternative læringsaktiviteter som kan eller bør gjennomføres for de berørte studentene, slik at studentene likevel kan oppnå det forventede læringsutbyttet i studiene sine og få den oppfølgingen de har behov for.

Studentene vil få nærmere beskjed fra sitt fakultet/studieprogramansvarlig/emneansvarlig om gjennomføringen av alternative læringsaktiviteter.

Undervisning på studier som ikke er samlingsbaserte går som planlagt.​

​2. november: ​

28. oktober: Håndtering av påviste smittetilfeller ved Nord universitet

​27. oktober: Redusert kapasitet på bussene i Bodø
Som følge av innstramminger i smitteverntiltak, reduserer nå bussene i Bodø antall passasjerer på avgangene. Dette får konsekvenser for kapasiteten på bussene til og fra campus i Mørkved.

Nordland fylkeskommune oppfordrer alle passasjerer om å se på mulighetene for alternativ transport, slik at reisende med samfunnskritiske jobber og skoleelever kan bli prioritert.

Undervisning vil gå som normalt, og ordinære op​pmøte- og avslutningstidspunkt opprettholdes.

Studenter som er avhengig av kollektivtransport for å møte på undervisning eller praksis, bes beregne god tid og vurdere avganger utenfor rushtiden. 

Studenter som blir forhindret fra å møte på obligatorisk undervisning eller praksis, må kontakte sin studieveileder.

Nord universitet vil komme tilbake til mer informasjon om oppmøte.

21. oktober: Rutiner for sosiale arrangementer
Rutine for sosiale arrangement i Nord universitets lokaler under koronapandemien I forbindelse med koronapandemien gjelder følgende retningslinjer for sosiale arrangementer:

Det er anledning til å avholde sosiale arrangementer i Nord universitets lokaler for studenter og ansatte.

Ved arrangementer i Nord universitets lokaler, skal det kun nytes alkohol når dette skjer i regi av Studentinord, eller kantinedrift av andre eksterne aktører. 


Oppdatert 3. september:
Dersom student/ansatt eller besøkende ved Nord universitet får en positiv covid-19-test skal det varsles til telefon 99 36 40 00.  Saken vil deretter bli håndtert av beredskapsledelsen.

Lokale helsemyndigheter må kontakte universitetet på samme nummer for bistand til smittesporing.

Oppdatert 11. august: ​
Slik bidrar du til smittefri campus

Oppdatert 10. august: Campus nattestengt for studentene
Dørene ved studiestedene åpne fra 07.00 til 16.00. Etter 16.00 er det åpent for studenter og ansatte ved bruk av adgangskort. ​Fra 00.00 til 07.00 er studiestedene stengt for studenter.

Oppdatert 7. august: Viktig informasjon om studiestart ​høsten 2020​Oppdatert 8. mai: 
Informasjon om undervisning og fysisk tilstedeværelse i resten av vårsemesteret

Dette gjelder for studenter ved Nord universitet:

 • Studiestedene er fysisk stengt for studentene (med noen få unntak)
 • Ingen fysisk undervisning på studiestedene resten av dette semesteret
 • Ingen endring i planene for gjennomføring av eksamen
 • Ingen endring i planene for de som er i gang med gjennomføring av praksis
 • Alle arrangement, konferanser og fysiske samlinger på de samlingsbaserte studieprogrammene er fremdeles avlyst fram til 1. juli
Oppdatert 27. april

Oppdatert 8. april

Oppdatert 7. april

Oppdatert 3. april:

Oppdatert 2. april:

 • Alle fysiske arrangementer, seminarer og konferanser i regi av Nord universitet er avlyst frem til 1. juli. Dette gjelder også fysiske samlinger på samlingsbaserte studier. ​
Oppdatert 26. mars:

Oppdatert 24. mars: 

Oppdatert 21. mars 2020

Oppdatert 20. mars 2020
 • Kl 19.00 Nord universitet forlenger stenging av studiestedene til over påske, til og med mandag 13. april 2020
  -> Les mer

Oppdatert 19. mars 2020

 • Kl. 22.30 Oppdaterte bestemmelser om hjemmekontor
  -> Les mer på intranett​

 • Kl.15.45 Stenging av campus
  Viktig melding: Fra mandag 23. mars kl. 09.00  stenger all adgang til campus for studentene. Dersom det er noe du trenger å hente, må dette gjøres før stengingen.

Oppdatert 15. mars 2020

Oppdatert 14. mars 2020 

Oppdatert 13. mars 2020 kl. 15.30

Oppdatert 12. mars 2020 kl. 18.00

 • Kl. 18.00: Nord universitet stenger i 14 dager
  Helsedirektoratet har vedtatt å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Dette gjelder fra torsdag 12. mars kl. 18.00 til og med torsdag 26. mars 2020 kl24.00.
  -> Les mer om undervisning og eksamen

 • Kl. 18.00: Nye karantebestemmelser i Norge fra 12. mars
  Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar. 
  -> Les mer om reise og karantene

Oppdatert 11. mars 2020 kl. 21.00

 • Nord universitet har beslyttet å avlyse all fysisk undervisning/forelesning på våre studiesteder torsdag 12. mars og fredag 13. mars.
  ->Les mer om undervisning og eksamen

​​