Informasjon til studenter ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA)

For fakultet for biovitenskap og akvakultur er det viktig at vi bidrar til å hindre smitte, og at vi ivaretar studenter, ansatte og vårt samfunnsoppdrag.

​​​​

Smittevern 
Hvordan begrensesmittespredning:

  1. Hold deg hjemme dersom du ikke føler deg frisk
  2. Gode rutiner for hånd- og hostehygiene
  3. Begrense antall nærkontakter i løpet av dagen
​​

Ved sykdom

Studenter og ansatte med luftveissymptomer:

  • Studenter og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på campus. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

Studenter eller ansatte som har bekreftet covid-19:

  • Skal være i isolasjon. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no/coronavirus/).

Studenter eller ansatte som er nærkontakter/ husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:

  • Skal være i karantene. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene ette råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no/coronavirus/). ​
Er du usikker på om du bør holde deg hjemme? Ta kontakt med emneansvarlig(e)

Karantene og isolering

Dersom du må i karantene eller isolasjon og dette påvirker studiene, må du melde fra til emneansvarlig snarest mulig. 

Hygiene og renhold

Alle forelesningssaler og studentlaboratorier vil ha rengjøringsutstyr og desinfiserende midler tilgjengelig, slik at bord og utstyr kan rengjøres etter bruk. Vi ber om at studentene våre hjelper til med forebyggende tiltak for å bremse smittespredning.

Labfrakk

Høsten 2020 vil alle studenter som skal ha undervisning på lab få låne hver sin labfrakk. Labfrakken må tas med til hver undervisning på studentlab.

Sosial distanse

Når du møter til forelesning, studentlab eller drar på feltarbeid, forventer vi at de generelle retningslinjene for smittevern overholdes. Vi oppfordrer særlig anbefalingen om å holde minst 1 meter avstand til nærmeste person, både før, under og etter undervisning.

Samtykkeskjema for smittevern

Det er viktig at alle på Fakultet for biovitenskap og akvakultur har fått tilstrekkelig informasjon om smittevern. Derfor ber vi deg om å sende samtykkeskjema for smittevern før semesterstart i august. Samtykkeskjemaet krever Feide-pålogging. Førsteårsstudenter må derfor fullføre semesterregistrering før skjema kan sendes inn.

​​
​​


Vi ber om at du som student hjelper til med forebyggende tiltak for å bremse smittespredning!

Har du spørsmål?
​Send en e-post til hms-fba@nord.no​