Informasjon til studenter i praksis ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) under covid-19-pandemien


​​​​​​Generelt under covid-19

  • ​Sjekk jevnlig hvilke regler/retningslinjer som gjelder nasjonalt og om det er egne regler i den kommunen du har/skal ha praksis.
  • Sjekk jevnlig med ditt praksissted for å få informasjon om rutiner, tiltak og oppfølging. Vær oppmerksom på at du kan bli bedt om å ta test og dokumentere negativt testresultat på covid-19 før oppstart i praksisstudier. 

Praktiske studier vår 2021 - Bachelor i dyrepleie

Under praksisstudiene:

  • Studentene må forholde seg til de interne smittevernreglene på praksisstedet/klinikken.
  • FBA har ingen egne regler for gjennomføring av praksis, men forutsetter at praksisklinikken og studenten overholder de nasjonale og kommunale smittevernreglene.
  • Oppfølging fra FBA vil foregå på samme måte som før: på telefon, e-post eller digitale/nettmøter.
  • Eventuell reiseaktivitet i løpet av praksisperioden (eksempelvis hjemreise) må vurderes med hensyn til de karantenereglene som gjelder både nasjonalt og regionalt/lokalt. Det er anbefalt at du drøfter reiseaktivitet med praksisklinikken. Se også avsnittet «Fravær» nedenfor.

Fravær under praksis

  • Ta kontakt med praksisveileder ved Nord ved sykdom, karantene eller isolasjon, som påvirker studiene og utdanningsløpet.
  • Ved fravær på grunn av sykdom, karantene eller isolasjon gjør FBA ei individuell vurdering om det er aktuelt med kompensasjonsoppgaver eller forlengelse av praksis. Hovedregelen er at praksisperiodene skal gjennomføres som planlagt i det avtalte tidsrommet og på normert tid.

Har du spørsmål?
​Send en e-post til fba-post@nord.no​