Smittervernveileder for Nord universitet

håndvask
Veileder for smittevern ved Nord universitet skal bidra til sikker drift under koronavirusutbruddet (covid-19). Veilederen vil bli oppdatert ved behov. Fastsatt av rektor 13.05.2020. Sist oppdatert 13.11.2020.

​​​​​Innledning

Veileder for smittevern ved Nord universitet skal bidra til sikker drift under koronavirusutbruddet (covid-19). Veilederen vil bli oppdatert ved behov.

Smitteforebyggende tiltak

Smitteforebyggende tiltak har som formål å begrense smittespredning blant studenter og ansatte og å forsinke utbrudd av covid-19. De tre viktigste tiltakene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke studenter eller ansatte skal ikke være på studiestedet
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakthyppighet og økt avstand mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer og personer med symptomer på sykdom holder seg hjemme.

Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Alle ansatte som benytter sin ordinære arbeidsplass skal ha gjennomført e-opplæring i smittevern. >> Delta på smittevernkurset i Canvas (krever pålogging).

Syke personer og personer med symptomer på sykdom skal ikke være på campus

Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst i dagene rett før og etter symptomene oppstår.

De hyppigst beskrevne symptomene på covid-19 er feber, vondt i halsen, forkjølelse og lett hoste, sykdomsfølelse, hodepin, nedsatt smaks- og luktesans, muskelsmerter og etter hvert tungpustethet. Magesmerter kan også forekomme.

Personer med symptomer på sykdom skal ikke være på campus/eller studiested. Dette gjelder også personer som har mistanke om at de kan ha blitt smittet, eller har vært i kontakt med smittede.

Ansatte som mistenker at de kan ha vært i kontakt med smitte, eller som er i hjemmekarantene eller hjemmeisolasjon (med symptomer som ikke krever sykemelding), skal jobbe på hjemmekontor.

Når kan studenter og ansatte ikke komme på campus?

Studenter og ansatte med luftveissymptomer:

 • Studenter og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på campus. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

Studenter eller ansatte som har bekreftet covid-19:

 • Skal være i isolasjon. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no/coronavirus/).

  Dersom student/ansatt eller besøkende ved Nord universitet får en positiv covid-19-test skal det varsles til telefon 99 36 40 00.  Saken vil deretter bli håndtert av beredskapsledelsen.

  Lokale helsemyndigheter må kontakte universitetet på samme nummer for bistand til smittesporing.​​

Studenter eller ansatte som er nærkontakter til en person med bekreftet covid-19:

 • Skal være i karantene. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene ette råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no/coronavirus/). 

Når sykdom oppstår mens student/ansatt er på campus

Det er viktig at studenter eller ansatte som får symptomer på luftveisinfeksjon, forlater campus umiddelbart.

Syke personer som må hentes av andre, må vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre. Syke personer bør ikke ta offentlig transport. Syke personer bør dekke til munn og nese hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre for å redusere smittespredning.  

Studenter eller ansatte som får bekreftet covid-19 sykdom, skal følges opp av helsetjenesten for å få forsvarlig helsehjelp. Eventuell testing avklares med lege etter gjeldende kommunale retningslinjer. Kommunehelsetjenesten vil kartlegge og følge opp kontakter til covid-19 bekreftede personer i henhold til gjeldende anbefalinger.

Når en i husstanden til studenten/den ansatte er syk

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist eller sannsynlig covid-19, kan studenten/ den ansatte møte på campus som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra campus dersom de får symptomer, som nevnt i avsnittet over.

Når en i husstanden til studenten/den ansatte har påvist eller sannsynlig covid-19

Hvis en i husstanden har påvist eller sannsynlig covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på campus.

God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Disse tiltakene skal redusere smitte via gjenstander og hender og redusere smitte ved hoste. Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Det er viktig at alle studenter og ansatte vet hvilke tiltak som reduserer faren for smitteoverføring.

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte på. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet. Studenter og ansatte skal vaske hender hyppig og grundig i minst 20 sekunder. Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær.

Både studenter og ansatte skal vaske hender:

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man kommer til campus
 • Etter hosting/ nysing og tørking av ansikt/ nesepussing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Etter å ha vært ute
 • Ved synlig skitne hender

Alternativer til håndvask:

 • Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er mulig å vaske hender.
 • Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved våte og synlig skitne hender, da bør håndvask utføres.

Hostehygiene:

 • Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.
 • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.

Godt renhold

Koronaviruset  fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Derfor skal grundig og hyppig renhold gjøres for å forebygge smitte. Utsatte områder skal ha forsterket renhold.

Det er utarbeidet egne rutiner for hvordan renhold skal gjennomføres ved Nord universitet. 

Redusert kontakthyppighet mellom personer

Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. For å oppnå dette må man øke avstand mellom personer og redusere antall studenter og ansatte som er tett sammen.

Redusert kontakthyppighet mellom personer i undervisningssammenheng

Det vil være av stor betydning å tilrettelegge arbeid og undervisning på en slik måte at man begrenser antall personer man har kontakt med.

Antall studenter i en gruppe skal til enhver tid være i tråd med Helsemyndighetenes anbefalinger.

Det er et mål å organisere arbeidet og undervisningen slik at både ansatte og studenter vil være så lite påvirket av mulige smitteutbrudd som mulig. Begrensning i antall personer en student eller ansatt har kontakt med, er et viktig virkemiddel for å oppnå dette. 

Redusert kontakthyppighet på studiestedet

Alle ansatte møter som vanlig på sitt arbeidssted. Unntak kan gjøres for ansatte i risikogruppen og ansatte som er avhengig av kollektivtransport.  

Når ansatte skal benytte ordinær arbeidsplass, skal det tilrettelegges for at det er avstand mellom personer som oppholder seg i lokalene samtidig. Avstand mellom kontorplasser skal sikre at det er minst 2 meter til nærmeste kollega. I delte kontor kan det settes inn skillevegger dersom det ikke er mulig å overholde 2 meters avstand. 

Leder for enheten har ansvar for å avgjøre aktivitetsnivået i enhetens lokaler, og det kan være ulike løsninger som velges til enhver tid. Løsningen som velges skal dokumenteres, eksempelvis egen veileder for aktiviteten. 

Følgende må ivaretas:

 • Avstandskrav skal følges for alle arbeidsplasser.
 • Hold minst 1 meters avstand til andre til enhver tid. Dette gjelder både inne og ute.
 • Unngå håndhilsing og klemming.
 • Unngå bruk av ringer og håndsmykker .
 • Nettbrett, datamaskiner, tastaturer som brukes av flere, vaskes av bruker selv før og etter bruk.
 • Flater på felles skrivebord skal vaskes av bruker selv før og etter bruk.
 • Være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt tekjøkken/ spiserom.
 • Begrense bruk av offentlig transport til og fra  universitetet der det er mulig.


Studenter og ansatte i risikogrupper

Ansatte i risikogrupper anbefales å vurdere sammen med fastlege om det er behov for hjemmekontor​. Basert på informasjon om utbruddet så langt fra Kina, Italia, Storbritannia, USA og Norge, har eldre personer (over 65 år) høyere risiko for alvorlig sykdom med det nye koronaviruset, spesielt dersom de i tillegg har underliggende kronisk sykdom. I tillegg skal voksne personer, særlig de over 50 år med kroniske sykdommer som hjerte- karsykdom (inkludert høyt blodtrykk) og diabetes, ha noe høyere risiko for alvorlig forløp ved covid-19. Ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19, bør vurderes individuelt i forhold til tilrettelagt arbeid. 

For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19,se Folkehelse-instituttets nettsider.

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide kvinner som har kronisk sykdom eller svangerskaps-komplikasjoner, bør diskutere med egen lege om det er grunn til å utvise ekstra forsiktighet og behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.

I noen tilfeller kan det basert på individuelle vurderinger være grunnlag for å tilby tilrettelagt undervisning for studenter som må være hjemme. I slike tilfeller må studenten ta kontakt med fakultetet.


Opplæring og oppdatering av veilederen

Studenter og ansatte skal få opplæring i å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak som beskrevet i denne veilederen.

Veilederen vil suppleres med ytterligere informasjon som kan benyttes i kompetanseheving av studenter og ansatte.

Det er viktig at studenter og ansatte aktivt bidrar til å gjennomføre smitteverntiltakene som er beskrevet i denne veilederen. 

>> Delta på smittevernkurset i Canvas (krever pålogging).