Smittevernveileder for Nord universitet

håndvask
Veileder for smittevern ved Nord universitet skal bidra til sikker drift under koronavirusutbruddet (covid-19). Veilederen vil bli oppdatert ved behov. Fastsatt av rektor 13.05.2020. Sist oppdatert 1. juli 2021.

​​​​​​​Innledning

Veileder for smittevern ved Nord universitet skal bidra til sikker drift under covid-19-pandemien. Veilederen vil bli oppdatert ved behov. Siste oppdatering er 29. juni 2021.

Nord universitet følger nasjonale og lokale retningslinjer og regler for smittevern. Ansatte og studenter må være forberedt på at nasjonale og lokale anbefalinger og regler raskt kan endres.

Smitteforebyggende tiltak

Smitteforebyggende tiltak har som formål å begrense smittespredning blant studenter og ansatte og å forsinke utbrudd av covid-19. De tre viktigste tiltakene for å bremse smittespredning er:

  • Hold deg hjemme når du er syk
  • Hold avstand til andre
  • Ha god håndhygiene​

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer og personer med symptomer på sykdom holder seg hjemme.

Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene og å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.​

Syke personer og personer med symptomer på sykdom skal ikke være på campus

Personer med symptomer på sykdom skal ikke være på campus/studiested. Dette gjelder også personer som har mistanke om at de kan ha blitt smittet, eller har vært i kontakt med smittede.

Situasjoner der studenter og ansatte ikke kan komme på campus

Studenter og ansatte med luftveissymptomer:

Studenter eller ansatte som er nærkontakter til en person med bekreftet covid-19:

Studenter eller ansatte som har bekreftet covid-19:

Dersom student/ansatt eller besøkende ved Nord universitet får en positiv covid-19-test skal det varsles til telefon 99 36 40 00. Saken vil deretter bli håndtert av beredskapsledelsen. Lokale helsemyndigheter bruker samme nummer for bistand til smittesporing.

Når sykdom oppstår mens student/ansatt er på campus

Det er viktig at studenter eller ansatte som får symptomer på luftveisinfeksjon, forlater campus umiddelbart.

Syke personer som må hentes av andre, må vente på et eget rom eller ute i god avstand til andre. Syke personer bør ikke ta offentlig transport. Syke personer bør dekke til munn og nese hvis de ikke kan holde tilstrekkelig avstand til andre.

Studenter eller ansatte som får bekreftet covid-19, skal følges opp av helsetjenesten for å få forsvarlig helsehjelp. Kommunehelsetjenesten vil kartlegge og følge opp kontakter til covid-19 bekreftede personer i henhold til gjeldende anbefalinger/regler.

Når en i husstanden til studenten/den ansatte er syk

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist covid-19, kan studenten/ den ansatte møte på campus som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra campus dersom de får symptomer, som nevnt i avsnittet over.

Når en i husstanden til studenten/den ansatte har påvist eller sannsynlig covid-19

Hvis en i husstanden har påvist eller sannsynlig covid-19, skal nærkontakter være i smittekarantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som er i smittekarantene, kan møte på campus.

Se mer informasjon om karantene og isolasjon på Helsenorge.no.

God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19.

  • Host inn i et papirlommetørkle eller albuekroken.
  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, eller bruk et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol.
  • Finn alternativer til håndhilsing og klemming.​

Godt renhold

Koronaviruset fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Ved økende smitte bør utsatte områder ha forsterket renhold.

Nord universitet har egne rutiner for hvordan renhold skal gjennomføres ved økende smittepress og ved eventuell smitte.

Redusert kontakthyppighet mellom personer

Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. For å oppnå dette må man øke avstand mellom personer og redusere antall studenter og ansatte som er tett sammen. Hold minst én meters avstand til andre, gjerne to meter.

Redusert kontakthyppighet mellom personer i undervisningssammenheng

Det vil være av stor betydning å tilrettelegge arbeid og undervisning på en slik måte at man begrenser antall nærkontakter.

Antall studenter i en gruppe skal til enhver tid være i tråd med Helsemyndighetenes anbefalinger.

Det er et mål å organisere arbeidet og undervisningen slik at både ansatte og studenter vil være så lite påvirket av mulige smitteutbrudd som mulig. Begrensning i antall nærkontakter er et viktig virkemiddel for å oppnå dette. 

Redusert kontakthyppighet mellom ansatte på arbeidsplassen

Når ansatte skal benytte ordinær arbeidsplass, skal det tilrettelegges for at det er avstand mellom personer som oppholder seg i lokalene samtidig. Gjeldende avstandsregler skal til enhver tid overholdes. I tillegg bør felles utstyr og arbeidsstasjoner/skrivebord rengjøres før og etter bruk.

Leder for enheten har ansvar for å avgjøre aktivitetsnivået i enhetens lokaler, og det kan være ulike løsninger som velges til enhver tid. Det er utarbeidet egne veiledere for å ivareta smittevern i situasjoner der avstandskravet blir utfordret, for eksempel under ferdighetstrening.​

Studenter og ansatte i risikogrupper

Ansatte i risikogrupper eller med behov for tilrettelegging vurderer dette sammen med sin nærmeste leder.

Studenter i risikogrupper eller med behov for ekstra tilrettelegging, kan ta kontakt med studieveileder ved sitt fakultet.

Se også: Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende