Undervisning og eksamen


​​Oppdatert 3. april:
Informasjon om eksamen vår 2020 og Ofte stilte spørsmål om eksamen og korona - til studenter

Oppdatert 26. mars:
Nettundervisning og personvern

Oppdatert 24. mars:
Studenter som avbryter utveksling i utlandet og som ønsker å følge undervisning og ta eksamen ved Nord universitet vår 2020 må ta kontakt med studieveileder ved sitt fakultet snarest og senest innen 01.04.20 for å avklare og endre studieplan

Tilrettelegging digital undervisning

I forbindelse med utbruddet av Koronaviruset (covid-19), vil Nord universitet så langt det lar seg gjøre benytte nettundervisning for å opprettholde undervisningsaktiviteten. Informasjon om hvordan dette gjennomføres får du av faglærer i Canvas. 

Nettundervisning i sanntid 
Nettundervisningen blir gjennomført i Teams, Skype for Business eller nettmøteverktøyet Zoom. Sanntids-undervisningen kan tas opp, for så å bli tilgjengeliggjort med en lenke i Canvas. Det vil i så fall bli gitt informasjon om dette i forkant av at opptaket starter. I noen tilfeller vil det bli bedt om studentenes samtykke. Faglærer vil informere i Canvas om hvordan nettundervisningen kan følges. 

Oppdatert 26. mars: Nettundervisning og personvern
Dersom du ikke ønsker å være identifiserbar på et opptak, kan du gjøre følgende:

 • Logge inn med anonymt brukernavn (avhengig av hvilket verktøy som brukes)
 • Slå av mikrofon og kamera
 • Sende spørsmål til foreleser via privat chat, epost eller i eventuelle pauser der opptak stoppes
 • Ikke delta i undervisning i sanntid, men i stedet se opptaket i ettertid
Les mer om nettundervisning og personvern
Brukerkonto i Zoom og tilgang til nettundervisning 
For å bruke Zoom må du opprette en brukerkonto. For informasjon om hvordan du gjør det og hvordan du får tilgang til nettundervisningen se denne videoen. 

Nyttig å tenke på ved deltakelse i nettundervisning 

  • Anbefalt utstyr for å delta i nettundervisningen er PC eller Mac
  • For å få god nok kvalitet på lyd og bilde må du ha bredbåndsnett eller 4G
  • Hvis det legges opp til toveiskommunikasjon via video og/eller lyd: 

   • Bruk helst hodetelefon med mikrofon for best mulig lydkvalitet. Lyd via PC gir dårligere kvalitet. 
   • Vanligvis vil mikrofonen din være mutet (lyden er av) når du kommer inn i møtet. Det er viktig at bare den som snakker har mikrofonen på slik at man unngår støy fra andre. 
   • Finn et rom hvor lyd fra andre mennesker/dyr ikke kan forstyrre. 
  • Noen utfordringer med å delta i nettundervisning: 

   • Hvis nettkapasiteten er dårlig 
   • Påloggingsproblemer 
Dette blir en krevende og hektisk periode for alle parter. Vi anbefaler alle om å snakke med medstudenter for å hjelpe hverandre i gang med nettundervisningen. I hjelpetjenestene til Nord universitet forventer svært stor pågang, men vi skal gjøre vårt beste for å hjelpe alle så fort som mulig. Kontaktpunkt for hjelp er: IT Helpdesk – ithelpdesk@nord.no - 75 51 74 00 

Mer informasjon og oppdateringer finner dere på nord.no/it

Endringer i vurderingsformer og studieplaner

For å sikre at studentene får en best mulig studieprogresjon kan det være nødvendig å gjøre unntak fra noen av de vanlige reglene som regulerer utdanningen og/eller innføre tiltak som bedre progresjonen. 

Endringene kan omfatte hvilke vurderingsformer brukes og andre deler av studieplanen. Styret ved Nord universitet vedtok 23. mars en midlertidig forskrift som regulerer disse tilpasningene.

Fakultetene skal gjøre vurderinger tilknyttet hvert enkelt emne og studieprogram. 

Informasjon om eventuelle endringer innen hvert enkelt emne legges inn i det enkelte emnerom i Canvas.

Fakultetene skal se til at:

• Endringene som gjøres er nødvendige for å sikre god studieprogresjon, og samtidig forsvarlige.

• Studentene skal tilegne seg det planlagte læringsutbyttet, men det åpnes opp for å endre hvordan studentene tilegner seg dette og hvordan læringsutbyttet skal vurderes.

Eksamen