Informasjon og ofte stilte spørsmål om eksamen og korona

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med koronaviruset. Siden oppdateres fortløpende.

​​​​​​​​​Blir det eksamener med fysisk oppmøte på campus høsten 2020?

Du finner oppdatert informasjon om hvordan eksamen skal gjennomføres på Studentweb. 

Går hjemmeeksamen som normalt?

Planlagte hjemmeeksamener og andre innleveringer i Inspera blir gjennomført som normalt høsten 2020.  

Husk å sjekke at du har gyldig passord før eksamen. Du kan teste Inspera før eksamen ved å gå inn på demotesten.
> Les mer om Inspera

Blir det endringer av eksamensform?

Det blir normalt ingen endringer i eksamensform høsten 2020. Informasjon om hvilke eksamener som eventuelt blir endret vil dere få i Canvas og i Studentweb. Det kan ta litt tid før endringer er på plass i Studentweb.

Husk å sjekke at du har gyldig passord før eksamen dersom du skal ha eksamen i Inspera. Du kan teste Inspera ved å gå inn på demotesten. 
Informasjon om Inspera

Får vi forlenget tid på eksamen?

Fakultetene kan fa​​stsette utvidet innleveringsfrist med inntil to uker på  kandidat-, bachelor- og masteroppgaver, samt lignende avsluttende oppgaver på minst 15 studiepoeng.

Utvidet innleveringsfrist vil i så fall gjelde alle som tar den aktuelle eksamen. Det innvilges ikke individuell utvidet innleveringsfrist, med unntak for studenter som har tilrettelagt eksamen.

Du vil få informasjon i Canvas fra fakultetet om hvilke eksamener det gjelder.

Hvilket filformat skal eksamensbesvarelsen leveres i?

Hvis ikke annet er oppgitt i oppgaven, skal eksamensbesvarelsen leveres i PDF format.

For å konvertere et word dokument til PDF, kan du velge "lagre som PDF" evt. trykke på "Skriv ut" og velge "til PDF". Du kan slå sammen to eller flere PDF-dokumenter her: www.sejda.com/merge-pdf

Kan jeg søke om tilrettelegging dersom eksamensformen endres?

Du kan søke om tilrettelegging for de eksamener som endrer eksamensform. Forutsetningen er at endringen utløser et endret behov for tilrettelegging. Vi oppfordrer deg til å søke snarest mulig, og senest innen en uke før eksamen. 

Dersom du allerede har fått innvilget utvidet tid på eksamen, vil du få utvidet tid også på hjemmeeksamener og da trenger du ikke søke på nytt.

På skoleeksamener som er omgjort til hjemmeeksamen av varighet kortere enn 8 timer, brukes tidsangivelsen for utvidet tid på skoleeksamen.  Dermed gis det for eksamener av kortere varighet enn 8 timer like lang utvidet tid på hjemme- og skoleeksamen.

Utvidet tid på skriftlig hjemme- og skoleeksamen vil normalt være:

  • 15 minutter for eksamen som varer til og med 2 timer
  • 30 minutter for eksamen som varer til og med 4 timer
  • 45 minutter for eksamen som varer til og med 6 timer
  • 60 minutter for eksamen for varer mer enn 6 timer
Utvidet tid på hjemmeeksamen vil normalt være:

  • 60 minutter for hjemmeeksamen 1 dag (inntil 8 timer)
  • 2 timer for hjemmeeksamen 1 dag (8-24 timer)
  • 4 timer for hjemmeeksamen 2 dager (48 timer)
  • 6 timer for hjemmeeksamen 3-5 dager (120 timer)
  • 24 timer for hjemmeeksamen 6 dager eller mer

Bestemmelsene om utvidet tid gjelder kun ved individuell eksamen.

Blir det endring av karakterskala?

De fleste eksamenene vil ha samme karakteruttrykk som før.

Karakteruttrykket kan bli endret fra bokstavkarakter til bestått/ikke bestått på enkelte eksamener. Du vil få informasjon i Canvas fra fakultetet om hvilke eksamener det gjelder.


For studenter som gjentar eksamen i et emne der karakteruttrykket er endret fra gradert karakter til bestått/ikke bestått gjelder følgende:

  • Ved bestått eksamen vil Bestått bli tellende karakter.
  • Ved ikke bestått eksamen vil tidligere gradert karakter bli tellende karakter.
For studenter som gjentar eksamen i et emne der karakteruttrykket er endret fra bestått/ikke bestått til gradert karakter gjelder følgende:

  • Ved bestått eksamen vil gradert karakter bli tellende karakter.
  • Ved ikke bestått eksamen vil Bestått bli tellende karakter.

For studenter som har avlagt eksamener i emner hvor vurderingsformen er sammensatt av vurderinger med ulike karakteruttrykk, blir gradert karakter tellende uavhengig av innbyrdes vekting når alle vurderingsformer i emnet er bestått.

Etteroppmelding til eksamen for utvekslingsstudenter

Ta kontakt med din studieveileder dersom du på grunn av situasjonen har avbrutt utvekslingsoppholdet og har spørsmål om etteroppmelding til eksamen.

Hva er fristen for å trekke seg fra eksamen?

Du kan trekke deg fra eksamen senest to dager før eksamen skal avvikles.
Trekk fra eksamen gjøres i Studentweb.

Hva om jeg blir syk på eksamen?

Vi vil godta egenmelding ved fravær fra eksamen høsten 2020.  Dersom du leverer egenmelding vil du få registrert gyldig fravær. I slike tilfeller skal du ikke levere eksamensbesvarelsen din. Dersom eksamensbesvarelsen blir levert, vil dette overstyre en egenmelding levert i ettertid. En levert besvarelse kan altså ikke trekkes tilbake.

Du får gå opp til ny eksamen også om du ikke leverer egenmelding, men da bruker du opp et eksamensforsøk.

Du må levere egenmeldingen senest en uke etter at eksamen ble avviklet.

Når kan jeg forvente å få sensuren?

Sensuren skal normalt foreligge innen tre uker etter at eksamen ble avviklet.

Når det er tvingende nødvendig på grunn av forhold som skyldes koronaviruset kan sensurfristen forlenges med inntil to uker. Unntaket gjelder ikke avsluttende eksamener i gradsstudier.

Hvem kan melde seg opp til ny eksamen (konteeksamen)?

Alle studenter som var kvalifisert og oppmeldt til eksamen vårsemesteret 2020, kan melde seg opp til ny eksamen. Adgangen til ny eksamen gjelder kun første eksamensavvikling etter ordinær eksamen, og ikke lenger enn til 31.12.20.

Dette gjelder ikke for kandidat-, bachelor- og masteroppgaver.

Når blir ny eksamen (konteeksamen) avviklet?

Som hovedregel avvikles ny eksamen (konteeksamen) i påfølgende semester. Det kan være noen unntak, så sjekk eksamensdatoer i Studentweb.

Dato for avvikling av ny eksamen finner du i Studentweb.

Når får jeg vitnemål?

Vitnemål vil bli tilgjengelig på www.vitnemalsportalen.no så snart som mulig. Normalt er vitnemålet klart i Vitnemålsportalen i løpet av en til to uker etter at siste sensur har falt, men på grunn av koronasituasjonen kan det påregnes noe forsinkelser. Papirversjon av vitnemålet vil bli ettersendt.
Midlertidig forskrift i forbindels​e med korona


Tillegg til midlertidig forskrift, vedtatt 25. juni 2020:
Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet – ekstraordinære tiltak som følge av koronaepidemien​