Hvordan Covid-19-tiltak og restriksjoner kan påvirke utvekslingsoppholdet ditt

Fly tar av

Planlegger du å reise på utveksling høst 2022 og har mottatt tilbudsbrev fra vertsinstitusjonen?
Her er viktig informasjon som du bør lese deg opp på mens du venter på å reise.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​NB: For oppdatert informasjon om gjeldende reiserestriksjoner, se regjeringen.no

​​Reiseråd og restriksjoner
COVID-19-situasjonen i verden er i stadig end​​​ring, og mye kan endre seg før og under ditt utenlandsopphold. Det er vikti​​g at du holder deg oppdatert på statusen, både før avreise og gjenno​​m oppholdet hos vertsinstitusjonen. Gjør deg kjent med UDs og vertslandets reiseråd. Det er viktig at du fyller ut reiseregistreringen på reiseregistrering.no 

  • Følg generelle reiseråd fra Utenriksdepartement og Folkehelseinstituttet​.


Spørsmål og svar til deg som skal på​ utvekslingsopphold:

Studietillatelse og visum

Sjekk vertslandets informasjonssider om visumregler og søknad. ​

​Viktige punkter å notere seg:​

  • Søknadsdatoer og forventet behandlingstid
  • Oppstartsdato hos vertsinstitusjonen 
  • Retningslinjer og regler for karantene, isolasjon og vaksiner ved ankomst til vertslandet
  • Sjekk åpningstider og tilgjengelige timer hos vertslandets ambassade om dette er obligatorisk for søknaden

Reiseinformasjon USA

Reiseinformasjon Canada​​

Reiseinformasjon Sør-Korea

Reiseinformasjon for andre land finner du her.​

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på exchangestudent@nord.no ​

Studenter som reiser til EU/EØS

Norske statsborgere trenger ikke visum eller oppholdstilatelse innenfor EU/EØS området. 

Hold deg oppdatert på informasjonen fra vertsinstitusjonen når det gjelder ditt opphold.

Studenter med ikke-EU/EØS statsborgerskap:

Studenter med statsborgerskap fra tredjeland som har norsk oppholdstillatelse kan reise visumsfritt til land i Schengen-området og oppholde seg der i maksimalt 90 dager. 

  • For studieopphold lengre enn 90 dager er det et krav med oppholdstillatelse i studielandet. Søknadsprosessen er forskjellig fra land til land, og man må regne med en til tre måneder saksbehandlingstid for søknaden.
  • Vertsuniversitetet er som regel behjelpelig med informasjon og individuell støtte i søknadsprosessen. 
  • Det anbefales på det sterkeste å forholde seg nøye til all informasjon man får fra verts​universitetet om innreise og oppholdstillatelse. ​

Ta kontakt med Enhet for Internasjonalisering på exchangestudent@nord.no hvis du trenger hjelp med søknaden eller har spørsmål. ​

Forsikringer

Studenter må fortløpende holde seg oppdatert på Utenriksdepartementets reiseråd. 

Vi anbefaler studenter som skal reise på utveksling om å skaffe seg student- og reiseforsikring. Det finnes mange forskjellige typer forsikringsordninger. Det kan hende at det er en del begrensninger i dekningsgraden på grunn av Covid19.
Derfor bør du sette deg godt inn i de ulike tilbydernes forsikringstilbud- og retningslinjer, spesielt ved avbestilling.

Det globale reiserådet ble opphevet for de fleste land 1.oktober 2021, og reiseforsikringen er gyldig i land som ikke har reiseråd ved reisens start.
Sett deg inn i forskjell mellom offisielle reiseråd og den generelle reiseinformasjonen. Pandemi- og helsesituasjonen vil være en del av den generelle sikkerhetsvurderingen i det enkelte land.

Sjekk hvilke innreiseregler og andre restriksjoner som gjelder for ditt reisemål.

I appen "Reiseklar" finner du Utenriksdepartementets reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering. Mer informasjon om appen finner du her. 

Reiseinformasjon ​

​ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) tilbyr en forsikringsordning tilpasset studenter i utlandet. 

Lånekassen

Lånekassen kan gi basisstøtte, reisestøtte og skolepengestøtte i form av lån og stipend om du er kvalifisert for denne støtten. 

​Det har under Covid19 vært lagt til rette for støtte til studenter som ikke kan oppholde seg fysisk ved vertsinstitusjonen, og som har vært nødt til å følge studiene online. Dette gjelder kun for utdanning som i utgangspunktet er stedsbasert, og vil ikke få innvirkni​​​​ng på utdanninger som normalt er online eller samlingsbasert. Denne ordningen er videreført til å gjelde også for vårsemesteret 2022.  


Vi anbefaler at du holder deg oppdatert på Lånekassens informasjon når det gjelder støtteordninger under Covid19: https://www.lanekassen.no/korona

Økonomiske konsekvenser

Regjeringen anser reiser som studenter gjennomfører til sine utenlandske studieopphold for å være nødvendige reiser, på lik linje med nødvendige arbeidsreiser. Det er opp til den enkelte student å vurdere om en ønsker å reise på utveksling.

Nord universitet setter ikke begrensninger når det gjelder utveksling eller praksis i utlandet, med mindre dette er avlyst på studieprogramnivå.

Reiser du til et samarbeidsuniversitet som krever skolepenger, må du som student sette deg inn i føringer for studierett til universitetet du skal studere ved. En omstilling til heldigital undervisning, kan ha utslag på støtten fra Lånekassen og eventuelt medføre andre økonomiske konsekvenser for deg. Dette varierer mye fra institusjon til institusjon.

For alle utreisende studenter, uavhengig av destinasjon, er det anbefalt å sette seg nøye inn i betingelsene i ulike kontrakter, særlig forsikrings- og kanselleringsvilkår for bolig.​

Nord universitet har i utgangspunktet ikke et økonomisk ansvar for studenter som er på utveksling til andre land, slik som å dekke eventuelle økonomiske tap i forbindelse med opptaksprosess eller opphold ved partnerinstitusjon. Slike kostnader må dekkes av hver enkelte student. 

Nord universitet har et ansvar for å sikre studentens studiefremdrift.​

Ankomst til vertsinstitusjonen: praktisk informasjon

Sjekk vertsinstitusjonens nettsider for oppdatert informasjon før ankomst.

Vi informerer fortløpende hvis vi mottar informasjon om kansellering eller alternative undervisningsformer ved noen av våre partneruniversiteter. Legg merke til at denne informasjonen kan komme til ulik tid avhengig av vertsinstitusjonenes og vertslandenes tiltak og retningslinjer, og datoer for semesterstart.​

Utsettelse 

Hvis du er usikker på om det er trygt å reise på utveksling - ta kontakt med ditt fakultet. De vil kunne hjelpe deg med informasjon rundt å utsette oppholdet til neste semester.

Hvis du ønsker å utsette utvekslings​​​oppholdet ditt, ta kontakt med exchangestudent@nord.no så vil vi på Enhet for Internasjonalisering hjelpe deg å ta kontakt med vertsinstitusjon.

Du må deretter sjekke med vertsinstitusjonen om det er mulig å utsette oppholdet, og hvordan du skal gå frem for å få dette til. Enhet for Internasjonalisering ved Nord universitet kan hjelpe deg i denne prosessen.  


Kontaktinformasjon:

Kontaktpersoner ved Enhet for Internasjonalisering: ​

Kai-Martin Johnsen, kai-martin.johnsen@nord.no
Elena Popova, elena.popova@nord.no


 Kontaktpersoner