Hvordan Covid-19 tiltak og restriksjoner kan påvirke utvekslingsoppholdet ditt

Fly tar av

Planlegger du å reise på utveksling 2021/2022 og har mottatt tilbudsbrev fra vertsinstitusjonen?
Her følger viktig informasjon som du bør lese deg opp på mens du venter på å reise.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​NB: Denne siden ble sist oppdatert 23.jul​i 2021. For oppdatert informasjon om gjeldene reiserestriksjoner, se regjeringen.no

​​Reiseråd og restriksjoner.
COVID-19 situasjonen i verden er i stadig end​ring, og mye kan endre seg før og under ditt utenlandsopphold. Det er viktig at du holder deg oppdatert på statusen, både før avreise og gjenno​​m oppholdet hos vertsinstitusjonen. Gjør deg kjent med UDs og vertslandets reiseråd. Det er viktig at du fyller ut reiseregistreringen på reiseregistrering.no 

  • Følg generelle reiseråd fra Utenriksdepartement og Folkehelseinstituttet​


Spørsmål og svar til deg som skal på utvekslingsopphold:

Studietillatelse og Visum

Sjekk vertslandets informasjonssider om visumsregler og søknad. Noen land tar ikke i mot søknader om studietillatelser akkurat nå. 

​Viktige punkter å notere seg:

  • Søknadsdatoer og forventet behandlingstid
  • Oppstartsdato hos vertsinstitusjonen 
  • Retningslinjer og regler for karantene, isolasjon og vaksiner ved  ankomst til vertslandet.
  • Sjekk åpningstider og tilgjengelige timer hos vertslandets ambassade om dette er obligatorisk for søknaden

Reiseinformasjon USA

Reiseinformasjon Canada

Reiseinformasjon Russland

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på exchangestudent@nord.no ​

Studenter som reiser til EU/EØS

Norske statsborgere trenger ikke visum eller oppholdstilattelse innenfor EU/EØS området. 

Hold deg oppdatert på informasjonen fra vertsinstitusjonen når det gjelder ditt opphold.

Studenter med ikke-EU/EØS statsborgerskap:

Studenter med statsborgerskap fra tredjeland som har norsk oppholdstillatelse kan reise visumsfritt til land i Shengen-området og oppholde seg der i maksimalt 90 dager. 

  • For studieopphold lengre enn 90 dager er det et krav med oppholdstillatelse i studielandet. Søknadsprosessen er forskjellig i de forskjellige landene og man må regne med en til tre måneder saksbehandlingstid for søknaden.
  • Partneruniversitetet er som regel behjelpelig med informasjon og individuell støtte i søknadsprosessen. 
  • Det anbefales på det sterkeste å forholde seg nøye til all informasjon man får fra partneruniversitetet om innreise og oppholdstillatelse. ​

Ta kontakt med Internasjonalt kontor på exchangestudent@nord.no hvis du trenger hjelp med søknaden eller har spørsmål. ​

Forsikringer

Studenter må fortløpende holde seg oppdatert på Utenriksdepartementets reiseråd. 

Vi anbefaler at studenter som skal reise på utveksling skaffer seg studentforsikring og reiseforsikring. Det finnes mange forskjellige typer av disse forsikringene, og det kan være at det er en del begrensninger i dekningsgraden på grunn av Covid19, derfor bør du sette deg inn i de ulike tilbydernes forsikringstilbud- og retningslinjer.

På generelt grunnlag er ikke reiseforsikringer gyldige til land det foreligger reiseråd (røde/gule land) fra UD. Her finner du kart over røde og gule land/områder i Europa​

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) tilbyr en forsikringsordning tilpasset studenter i utlandet. Forsikringen gjelder fortsatt i en rekke «røde» land med noen begrensinger.

Lånekassen

Lånekassen kan gi basisstøtte, reisestøtte og skolepengestøtte i form av lån og stipend om du er kvalifisert for denne støtten. 

​Det har under Covid19 vært lagt til rette for støtte til studenter som ikke kan oppholde seg fysisk ved vertsinstitusjonen, og som har vært nødt til å følge studiene online. Dette gjelder kun for utdanning som i utgangspunktet er stedsbasert, og vil ikke få innvirkning på utdanninger som normalt er online eller samlingsbasert. Denne ordningen er videreført til å gjelde også for høstsemesteret 2021.  


Vi anbefaler at du holder deg oppdatert på Lånekassens informasjon når det gjelder støtteordninger under Covid19: https://www.lanekassen.no/korona

Økonomiske konsekvenser

Regjeringen anser reiser som studenter gjennomfører til sine utenlandske studieland for å være nødvendige reiser, på lik linje med nødvendige arbeidsreiser. Det er opp til den enkelte student å vurdere om en ønsker å reise på utveksling.

Nord Universitet setter ikke begrensninger når det gjelder geografiske områder og utveksling til land utenfor Europa, med mindre utveksling er avlyst på studieprogramnivå.

Reiser du til et samarbeidsuniversitet som krever skolepenger, må du som student sette deg inn i føringer for opptak og studierett til universitetet du skal studere ved. Et avlyst/avbrutt utvekslingsopphold, eller en omstilling til heldigital undervisning, kan ha utslag på støtten fra Lånekassen og eventuelt medføre andre økonomiske konsekvenser for deg. Dette varierer mye fra institusjon til institusjon.

For alle utreisende studenter, uavhengig av destinasjon, er det anbefalt å sette seg nøye inn i betingelsene i ulike kontrakter, særlig forsikrings- og kanselleringsvilkår for bolig.

Nord universitet har i utgangspunktet ikke et økonomisk ansvar for studenter som er på utveksling til andre land, slik som å dekke eventuelle økonomiske tap i forbindelse med opptaksprosess eller opphold ved partnerinstitusjon. Slike kostnader må dekkes av hver enkelte student. 

Nord universitet har et ansvar for å sikre studentens studiefremdrift.​

Ankomst til vertsinstitusjonen: praktisk informasjon

Sjekk vertsinstitusjonens nettsider for oppdatert informasjon før ankomst.

Vi informerer fortløpende hvis vi mottar informasjon om kansellering eller alternative undervisningsformer ved noen av våre partneruniversiteter. Legg merke til at denne informasjonen kan komme til ulik tid avhengig av vertsinstitusjonenes og vertslandenes tiltak og retningslinjer, og datoer for semesterstart.

Det kan være lurt å tenke gjennom en alternativ plan for høsten i fall det skulle vise seg at utveksling dit du ønsker å dra, ikke er gjennomførbart. 

Utsettelse til våren 2022

Hvis du er usikker på om det er trygt å reise på utveksling - ta kontakt med ditt fakultet. De vil kunne hjelpe deg med informasjon rundt å utsette oppholdet til neste semester.

Hvis du ønsker å utsette utvekslingsoppholdet ditt, ta kontakt med exchangestudent@nord.no så vil vi på Internasjonalt kontor hjelpe deg å ta kontakt med vertsinstitusjon.

Du må deretter sjekke med vertsinstitusjonen om det er mulig å utsette oppholdet, og hvordan du skal gå frem for å få dette til. Internasjonalt kontor på Nord universitet kan hjelpe deg i denne prosessen.  


Kontaktinformasjon:

Kontaktpersoner ved enhet for Internasjonalisering: ​

Kai-Martin Johnsen, kai-martin.johnsen@nord.no
Elena Popova, elena.popova@nord.no


 Kontaktpersoner