10 års jubileum - Senter for økologisk økonomi og etikk

18 mai 2015 12:00 - 19 mai 2015 15:00

Universitetet i Nordland, Auditorium Petter Thomassen (A5)

I 2015 er 10 år siden Senter for økologisk økonomi og etikk ble etablert ved Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland! Dette ble feiret med jubileumsseminar over to dager.


opptak fra seminaret 18.-19.mai

18. mai Jubileumsseminar:

Sesjon 1
Grønn eller økologisk økonomi, Ove Jakobsen
Kretsløpsøkonomi, Stig Ingebrigtsen
Forbrukerkulturen - Hva blir historiens dom? Øystein Dahle

Sesjon 2
Kretsløpssamfunnet, Morten Ingvaldsen
Organisasjon og ledelse i lys av økologisk økonomi, Vivi ML Storsletten
MBA - økologisk økonomi, Are Severin Ingulfsvann
Miljøledelse, Øystein Nystad

Sesjon 3
Norsk nettverk for økologisk økonomi:
- Presentasjon av nettverket, Gunn Marit Christensen
- Det europeiske nettverket, Arild Vatn
- Lokal nettverksøkonomi, Oddbjørn Olsen, Markens Grøde
Behovet for en ny økonomi, Tor B. Jørgensen
Feminine verdier i en grådig økonomi, Lulie Aslaksen

19. mai Fritjof Capra Seminar

Sesjon 1
The Systems View of Life, Fritjof Capra
I. Living Systems
II. Systemic Problems - Systemic Solutions

Sesjon 2
Ecological Economics - Ideology or Utopia, Ove Jakobsen

program 18. mai 2015

Program

​18. MAI 2015​
​12:00​Velkommen
​12:15​Kunstnerisk innslag ved Ann-Iren Hanssen
​12:30​GRØNN ELLER ØKOLOGISK ØKONOMI, Ove Jakobsen
​12:50​KRETSLØPSØKONOMI, Stig Ingebrigtsen
​13:10​FORBRUKERKULTUREN – HVA BLIR HISTORIENS DOM? Øystein Dahle
​13:40​Kaffe/Te
​14:00​KRETSLØPSSAMFUNNET, Morten Ingvaldsen
​14:30​ORGANISASJON OG LEDELSE I LYS AV ØKOLOGISK ØKONOMI, Vivi ML Storsletten
​14:50​MBA-ØKOLOGISK ØKONOMI, Are Severin Ingulfsvann
​15:10​Miljøledelse, Øystein Nystad
​15:30​Kaffe/Te/Rundstykker
​15:50Norsk nettverk for økologisk økonomi
​16:50​BEHOVET FOR EN NY ØKONOMI, Tor B. Jørgensen
​17:20​FEMININE VERDIER I EN GRÅDIG ØKONOMI, Iulie Aslaksen
​17:50​Veien videre
​18:00​Slutt

fritjof capra-seminar 19. mai 2015

 
Fritjof Capra kommer til Universitetet I Nordland 19. mai 2015 i forbindelse med 10-års jubileet ved Senter for økologisk økonomi og etikk.  Capra er fysiker og systemteoretiker og har arbeidet med filosofiske og samfunnsmessige konsekvenser av holistisk vitenskap siden 70-tallet. Han er kjent for en rekke betydningsfulle bøker, blant andre Fysikkens Tao, Web-of-Life og Turning Point hvor han forener og påpeker likheter mellom moderne fysikk og Østens mystikk. Både fysikken og den østlige mystikken viser ifølge Capra at verden er en sammenhengende helhet som kan sammenlignes med en vev av forbindelser. Capras bøker gir dermed et interessant rammeverk for Økologisk økonomi generelt og vår tolkning av kretsløpsøkonomi spesielt. I fjor kom boken «The Systems View of Life – A Unifying Vision» hvor Fritjof Capra sammen med Pier Luigi Luisi gir en interessant og tankevekkende fremstilling av holistisk vitenskap. I seminaret gir Capra en presentasjon av boken. Relevansen for utviklingen av økologisk økonomi blir diskutert i siste del av seminaret.    

ENGLISH: 

Seminar featuring Fritjof Capra

Fritjof Capra visits University of Nordland May 19, 2015 to give a seminar at the 10-year anniversary at the Centre for Ecological Economics and Ethics. Capra is a physicist and system theorist and has been engaged with philosophical and social consequences of holistic science since the 70s. He is known for a number of important books, amongst others; The Tao of Physics, The Web-of-Life and The Turning Point where he unites and identifies similarities between modern physics and Eastern mysticism. Modern physics and Eastern mystique shows according to Capra that the world is a coherent whole which can be compared with a web of connections. Capra's books represent an interesting framework for Ecological economics in general and our interpretation of circular economics in particular. Last year, Fritjof Capra together with Pier Luigi Luisi published the book "The Systems View of Life - A Unifying Vision" where they provide an interesting and thought-provoking presentation of holistic science. In the seminar in Bodø Capra gives a brief presentation of the book. The relevance for the development of ecological economics is discussed in the last part of the seminar.​

        
PROGRAM
10:00 SYSTEMS VIEW OF LIFE OVERVIEW
11:30 SYSTEMIC PROBLEMS AND SYSTEMIC SOLUTIONS
12:45 LUNCH
13:45 THE SYSTEMS VIEW OF LIFE AND THE BODØ SCHOOL OF ECOLOGICAL ECONOMICS
15:00 END