Gress

The 3rd International Joint Conference on Global Change

Universitetet for veterinærmedisin og farmasi i Košice og Nord universitet arrangerer den tredje konferansen om global endring.

Startdato:

05 mai 2021 00:00

Sluttdato:

08 mai 2021 00:00

Sted:

Košice, Slovakia

​​​​​​​​​​

​​​Universitetet for veterinærmedisin og farmasi i Košice og Nord universitet har begynt forberedelsene til den tredje internasjonale samarbeidskonferansen om global endring. Konferansen avholdes i Košice, Slovakia i mai 2021.

Arrangementet er et resultat av et mangeårig partnerskap og felles innsats fra universitetene som fungerer som viktige samfunnsaktører for å svare på de vanskelige utfordringene menneskeheten har møtt de siste tiårene.

Den første samarbeidskonferansen om global endring ble arrangert i Košice, Slovakia i 2017 med økonomisk støtte fra Island, Liechtenstein og Norge gjennom EØS og Norway Grants. To år senere ble det fulgt av konferansen “NordGlobal 2019” i Bodø.

For tredje gang vil arrangementet være en internasjonal og tverrfaglig plattform for å dele aktuell kunnskap, utveksle erfaringer og bygge partnerskap og vitenskapelige nettverk.
Det foreløpige programmet dekker tre tema:
1. Effekten av globale endringer og klimaendringer på miljøet
2. Effekten av global endring på menneskers og dyrs helse
3. Effekten av globale endringer og klimaendringer på vannressurser og luft

Konferansen mottar tilskudd fra Island, Liechtenstein og Norge gjennom EØS og Norway Grants som en del av initiativet “IGC - Joint Scientific Conference on Global Change”, ID: FBR01-009.


"Samarbeid for et grønt, konkurransedyktig Europa"

"Sammen om gode ideer"

​​

                          

Startdato:

05 mai 2021 00:00

Sluttdato:

08 mai 2021 00:00

Sted:

Košice, Slovakia