Åpent kick-off seminar: Indigenous homemaking as survivance (INDHOME)

Velkommen til åpent Kick-off seminar for prosjektet "Indigenous homemaking as survivance: Homemaking as cultural resilience to the effects of colonization and assimilation" (INDHOME).

Startdato:

08 februar 2022 12:00

Sluttdato:

08 februar 2022 16:00

Sted:

Digitalt

​​​​​​​​I prosjektet INDHOME vil vi utforske hvordan samisk og inuittisk skapning av hjem som hverdagspraksis er en form for kulturell motstand mot ettervirkningene av assim​​ilering, kolonisering og velferdspolitikk etter krigen, med særlig vekt på boligpolitikk. 

Selv om det finnes mye forskning på direkte assimileringspolitikk, har det blitt gitt mye mindre oppmerksomhet til velmenende velferds- og boligpolitikk og dens innvirkning på urfolkskultur.

I tillegg til å dele noen grunnleggende trekk angående historie, språk, kultur, velferd og politikk, er de skandinaviske landene like i den forstand at debattene om kolonisering stort sett har vært opptatt av kulturer og samfunn i tidligere kolonier i ikke-europeiske territorier. Dette "uskyldige" bildet har fortiet den interne koloniseringen og assimileringen av urfolk i de skandinaviske landene. 

Vi mener derfor at fokus på utforming av hjem som kulturell praksis i forskning trenger oppmerksomhet, siden det er en praksis som eksisterer i skjæringspunktet mellom individuell handlekraft og større kulturelle, ontologiske og politiske strukturer.

​Program:

12.00 -12.30​: Introduksjon ved prosjektleder Astri Dankertsen

12.30: Innledninger fra prosjektmedarbeidere:
Inge Seiding: Introduksjon til Grønland I moderniseringsperioden

Pause

13.15: Krister Stoor: “Lapp skal vara lapp” – Den svenske stats samepolitikk og dets betydning for samiske hjem i fortid og nåtid

13.45: Majken Paulsen: Samisk matproduksjon og hjemmets betydning

Pause

Inviterte innledere:

14.30: Asta Mønsted – "Sometimes we preserve things best by renewing them" - a presentation of the Inuulluni project and its relevance in today's Greenland

15.00: Britt Kramvig – Det å lage seg et teoretisk hjem

15.30: Arnstein Brekke – Bygningsvern og samiske hus og hjem i Bodø-området

Bli med på møtet her.​ Obs! Passord til møtet: 260365

For informasjon om INDHOME, kontakt prosjektleder Astri Dankertsen på e-post astri.dankertsen@nord.no​.​
Startdato:

08 februar 2022 12:00

Sluttdato:

08 februar 2022 16:00

Sted:

Digitalt