Åpent seminar om samisk ressursforvaltning

Faggruppe for miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet inviterer til seminar om samisk ressursforvaltning, med vekt på de tradisjonelle næringene reindrift og fiske.

Startdato:

31 januar 2022 12:00

Sluttdato:

31 januar 2022 14:00

Sted:

Digitalt

​​Disse næringene som fra gammelt av har vært viktige for samiske lokalsamfunn, men har vært i stor endring. Hvilken betydning har de for det samiske samfunnet i fortid og nåtid, og hvordan påvirker endringene i næringene det samiske samfunnet?​​​

Program:

Majken Paulsen, Forsker II, Nordlandsforskning:
Hvordan virker norsk rovdyrpolitikk og -forvaltning inn på reindrifta og hva forteller dette om nykoloniale og postkoloniale prosessser? ​

Camilla Brattland, Førsteamanuensis, UiT Norges arktiske universitet:
Hvor går grensen for sjøsamisk fiske? Historikk og endringer i avgrensning av området for kystfiskekvota med særlig fokus på nordre Nordland og Sør-Troms.  ​

Ordstyrer: Astri Dankertsen

Bli med på seminaret her. Obs! Passord til seminaret: 518896Startdato:

31 januar 2022 12:00

Sluttdato:

31 januar 2022 14:00

Sted:

Digitalt