sau spiser tang

Seminar med Blågrønt Innovasjonssenter Nord

"Bærekraftig proteinproduksjon - teknologiutfordringer og innovative produkter". Dette er tematikken når Blågrønt Innovasjonssenter Nord (BGINN) inviterer næringsutøvere og forskere til seminar og workshop. Seminaret tar sikte på å samle aktuelle aktører for å etablere konkrete ideer for felles samarbeidsprosjekter i Nordland og Trøndelag.

Startdato:

28 januar 2020 11:00

Sluttdato:

29 januar 2020 14:00

Sted:

28. januar: Nord universitet, auditorium A6                    29. januar: Thon Hotel Nordlys, Bodø

​Problemstillinger i fokus

Logistikk og infrastruktur for tilgjengeliggjøring av kortreist protein.
Mattrygghet:
a. I tilknytning til anvendelse av slam fra oppdrett i landbruket
b. I tilknytning til anvendelse av makroalger til fôr/mat
Planteforedling på havet som bidrag til økt matsikkerhet
Innovasjonsprosesser på tvers av næringer: hvordan næringene jobber og hva kan de lære av hverandre?

Program for seminar og workshop 28. - 29. januar

28. januar - ​​Nord universitet - Christian Fredriksen (A6) 
​11:00 - 11:45
​Vi møtes til lunsj i hovedkantina (Finn frem)
Registrering innen 11:45 ved A6 Christian Fredriksen (Finn frem)
​12:00 - 12:15
Prorektor for forskning og utvikling, Reid Hole, ønsker velkommen
​12:15 - 12:30
Presentasjon av program og prosjektet BGINN​
​12:30 - 13:00
Introduksjon av deltakerne​
​13:00 - 13:10
​Kort pause
​13:10 - 15:15
Innlegg
 • ​Forskningsbasert innovasjon: samarbeid i mange kanaler. Einar Rasmussen, HHN, Nord universitet
 • Hva er bioøkonomi og hvordan fokuseres det hos IN. Krister Moen og Marit Valseth
 • Hva er bioøkonomi og hvordan fokuseres det hos NFR: Øystein Rønning
 • Tilnærminger for å forme Bioøkonomien. Antje Klitkou, NIFU
​15:15 - 15:35
​Kaffe og en matbit
​15:35 - 16:25
​Hva er blågrønne næringers utfordringer?
 • Innmeldte problemstillinger oppsummert - Margarita Novoa-Garrido
 • Muligheter for prosjektfinansiering - Bjørn Gjellan Nielsen, Edesio Miranda Barbosa
​16:45 - 17:30
Paneldebatt
Tema: "Det er utfordrende å få forskjellige næringer til å snakke sammen for utvikling og verdiskaping. Hvordan skal vi løse det?"
Deltagere:
- Kristin Støren Wigum fra Kystskogbruket
- Bernt Skarstad, tidligere leder av Nordland bondelag
- Malin Johansen fra NCE Akvakultur
- Heidi Meland fra Algenettverk Nord
- Per Stålnacke, forskningsdirektør ved NIBIO

​17:30 - 17:50
​Avslutning
​18:00
​Avreise til hotellet
Det er bestilt taxi med avgang fra universitetets hovedinngang (Finn frem)
​19:30
​Middag i restauranten på Thon Hotel Nordlys (påmelding)
​29. januar - Thon Hotel Nordlys​
​08:30 - 09:00 
​Velkommen og innledning til gruppearbeid
​09:00 - 10:45
​Gruppearbeid
​10:45 - 11:00
​Kort pause med lett servering
​11:00 - 12:00
​Presentasjon av gruppearbeidet
​12:00 - 13:00
Oppsummering og veien videre
​13:00 - 14:00
Lunsj i hotellets restaurant, 1 etg.
              Takk for innsatsen og vel hjem!

Praktisk informasjon

 • Samlingen er gratis, og inkluderer middag 28. januar, samt lunsj 28. og 29. januar
 • Dag 1, 28. januar: Nord universitet
 • Dag 2, 29. januar: Thon Hotel Nordlys
 • Dag 1 er det bestilt transport fra hovedinngangen på Nord universitet til Thon Hotel Nordlys. Avgang kl. 18.00
 • Reise/opphold må dekkes av den enkelte deltaker dersom ikke annet er avtalt med arrangøren
 • Nord universitet er teknisk arrangør
Overnatting
Det kan være vanskelig å få tak i hotellrom i Bodø. Det er holdt av et begrenset antall rom på Thon Hotel Nordlys fram til 8. januar. Pris kr. 1595 for enkeltrom med frokost. Oppgi ref.nr 28621245 ved bestilling.

Hva er BGINN

BGINN er bygd opp rundt ideen om at Nordland og Trøndelag til sammen sørger for en stor del av landets proteinproduksjon, og at det må kunne forventes et betydelig verdiskapingspotensial i framtida dersom de blågrønne næringene «snakker mer sammen».

Det kreves samarbeid for å stake ut kursen mot en framtid der vi sammen blir bedre på utnyttelsen av våre naturressurser blant annet når det gjelder matsikkerhet og klimaendringer. En samkjøringsprosess mellom næringsliv, kompetansemiljøene og offentlig sektor har derfor resultert i BGINN.

Senteret skal lede til en kobling av FoU miljøene og næringslivet, og legge til rette for aktivt samarbeid av forskningsbasert innovasjon på tvers av fagområder, næringer og etater. Senteret har betydelige internasjonale ambisjoner, og ønsker å knytte til seg fagmiljø over landegrensene for å ta en ledende posisjon på området.


Påmeldingen til seminaret er avsluttet


Startdato:

28 januar 2020 11:00

Sluttdato:

29 januar 2020 14:00

Sted:

28. januar: Nord universitet, auditorium A6                    29. januar: Thon Hotel Nordlys, Bodø
Om BGINN
Etableringen av BGINN er et 3-årig samarbeid mellom følgende aktører:
 • Nord universitet
 • NIBIO 
 • Nordlandsforskning
 • Trøndelag Forskning og utvikling 
 • Representanter fra blå og grønne næringer
 • Forvaltningen i Nordland og Trøndelag