Bacheloravslutning HHN

Avslutning for bachelorstudenter ved Handelshøgskolen 2019.

Startdato:

24 mai 2019 13:00

Sluttdato:

24 mai 2019 15:30

Sted:

Nord universitet, Auditorium Petter Thomassen (A5)


PROGRAM


13.00Registrering av studentene, utenfor A5 Petter Thomassen

 
13.15Åpning ved Dekan Erlend Bullvåg

 
13.25Hilsen fra prodekan for utdanning

 
14.00Musikalsk innslag

 
14.05Hilsen fra studentforeningen HHS ved Mathilde Eilertsen

 
14.10Tale fra ekstern representant

 
14.35Musikalsk innslag

 
14.40Diplomoverrekkelse – ved fakultetsdirektør og studieansvarlige
 

Arrangementet avsluttes med kaker og kaffe i hovedkantina 
Startdato:

24 mai 2019 13:00

Sluttdato:

24 mai 2019 15:30

Sted:

Nord universitet, Auditorium Petter Thomassen (A5)