Barn leker

Den gode lærer - 2019

Nord universitet, Nesna og fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag arrangerer Konferansen Den gode lærer. Konferansen er den tiende i rekken. Årets tema er Kommunikasjon og relasjon.

Startdato:

27 mars 2019 09:00

Sluttdato:

27 mars 2019 15:30

Sted:

Nesna, Store auditorium
  • Påmeldingsfrist: 22. mars
  • Konferanseavgift: 935,- (inkludert lunsj)

Følg konferansen via streaming

​​​
For tiende år på rad, arrangerer Nord universitet, Nesna konferansen Den gode lærer. 
I år er tema for konferansen kommunikasjon og relasjon. Det vil bli plenumsforedrag og parallelle sesjoner som har ulike innfallsvinkler til tema. 

Det anslås at over 60 % av barna som begynte i førsteklasse høsten 2018 skal ut i jobber som ennå ikke er oppfunnet. Dette gir en spesiell utfordring med tanke på hvilke kunnskaper og ferdigheter disse barna må utvikle i løpet av sin tid i barnehagen, skolen og videre i voksenlivet. Viktig kompetanse vil være å kunne mestre et livslangt læringsfelleskap som krever gode kommunikasjon- og relasjonsferdigheter.

Blant foredragsholderne ​finner vi Marco Elsafadi, Anne Toril Klomsten og Arve Thorshaug.


Program (endringer kan forekomme)

​Tid
​Innhold
​0830-0900
​Registrering og kaffe/te
​0900-0915
​Velkommen! - Dekan Egil Solli
​0915-0930
Oppspill
- Konferansierene Lars Sivert Larsen og Petter Rønning jr.
​0930-1015
​Lære seg å mestre seg selv
- Anne Torill Klomsten, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
​1015
​Pause - kaffe, te, frukt
​1030-1115
Fagfornyelsen og relasjonsbygging
- Arve Thorshaug, Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag, Nord universitet
​1115-1200
​Lunsj
​1200-1300
Samspill, dårlig kjemi og sunt selvsnakk - Marco Elsafadi
​1315-1450
Parallelle sesjoner. Hver sesjon gjennomføres to ganger, à 45min: 1315-1400 og 1405-1450
Sesjon 1:
Relasjonsbygging og estetiske læringsprosesser i barnehagen
ved Kathrine Pedersen, Nasjonalt senter for Kunst og Kultur
​Sesjon 2: 
Å gripe verden gjennom kroppen!
ved Anne Meek og Tor-Helge Allern, Fakultet for læerutdanning, kunst og kulturfag, Nord universitet
Sesjon 3:
Se meg lærer!
ved Catrine Torbjørnsen Halås, Senter for praktisk kunnskap, Nord universitet
​Sesjon 4: 
Å snu vanskelige klasser
ved Bente Bakken, medlem i Kunnskapsdepartementets veiledningsteam
Sesjon 5:
Med kodespråk og programmering på timeplanen
ved Preben Hanssen og Jørgen Einmo, Rana ungdomsskole
​Sesjon 6: 
Hvordan kan kunstfaglige og kroppslige arbeidsmåter vises gjennom kommunikasjon?
ved Jarle Faaland Skaug, Nesna Barnehage
14:50
​Kaffe, te, frukt
​15:00-15:30
Oppsummering med innspill - og etterspill
- Konferansierene Lars Sivert Larsen og Petter Rønning jr.


Om plenumsesjoneneAnne Torhild Klomsten er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU. Hun er opptatt av å forstå selvfølelse og mestring og motivasjon. I forskningen har kjønn vært en sentral faktor, blant annet i studier om kjønnsdelt kroppsøving. I dag er hennes forskning rettet særlig mot livsmestring i skolen.

Arve Thorshaug er utdannet lærer med hovedfag i spesialpedagogikk og master i kunnskapsledelse. Han har arbeidet som lærer, rektor og klinisk pedagog, og vært studieleder for Grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag/Nord universitet. Han er nå prosjektleder for Universitetsskoleprosjektet ved Nord universitet. Forskningsfokus på relasjonelle forhold, særlig mellom de voksne i organisasjoner som barnehage og skole. I sitt innlegg fokuserer han på hvordan skoleutvikling knyttes til profesjonsfellesskap. Har kvalitet i relasjoner mellom de voksne i kollegiet betydning for skolenes arbeid med ny, overordnet del av læreplan og fagfornyelsen? 


Marco Elsafadi kom til Norge som palistinsk flykning i 1987 og er tidligere basketballspiller på toppnivå. Elsafadi har deltatt i blant annet Robinson og Mesternes mester. Under Idrettsgallaen 2006 fikk han prisen som «Årets forbilde» for sitt engasjement på og utenfor banen. Han har jobbet med barn og unge i over tyve år, og er opptatt av kraften som oppstår i relasjonen mellom mennesker, på godt og vondt. Hvor bevisste er vi på vårt ansvar i samspill med de rundt oss?

Om parallellsesjonene

1. Relasjonsbygging og estetiske læringsprosesser i barnehagen
Hvordan kan arbeid med kunst og kultur bidra til å skape gode relasjoner i barnehagen? I rammeplanen (2017) står det at «…barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. De nye nasjonale retningslinjene for barnehagelærerutdanningen (2018) slår fast at Barnehagelæreren har ansvar for at alle barn utvikler et rikt uttrykksrepertoar gjennom allsidige sanseopplevelser, kroppslige erfaringer, tid til lek og eksperimentering, refleksjon og kommunikasjon»….

Kathrine Pedersen er rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, med ansvarsområde barnehage.

2.  Å gripe verden gjennom kroppen!
Vi griper verden gjennom kroppen og skaper mening gjennom våre sanser. Likevel har skolen tradisjonelt en teoretisk tilnærming til læring, der kognitive former for læring dominerer. I denne workshopen utforsker vi hvordan kroppslige, sanselige og estetiske arbeidsmåter kan brukes i barnehage og skole. 

Anne Meek er dosent i drama/teater og teaterinstruktør. Hennes faglige interesse er teater for og med barn, og dramaturgi, kultur og utdanning. Hun har nylig disputert med en avhandling om kultur og stedsutvikling. 

Tor-Helge Allern er professor i drama og anvendt teater ved HVL og i drama/teater ved Nord universitet. Hans faglige interesseområder dramaturgi og læring, og anvendt drama/teater spesielt i skole og helsesektor. Meek og Allern deltar begge i et europeisk prosjekt, Theatre in Mathematics (TIM), der drama brukes både for å anskueliggjøre og utforske matematikk, og for å endre tradisjonelle kommunikasjonsmønstre i matematikkundervisning. 

3.  Se meg lærer                                          
«Se meg» er navnet på en kampanje som går der barn og unge forteller om den betydningsfulle læreren. Men hva gjør vi som profesjonelle når de unge opplever seg sett? Og hva er gode møter og hva vi gjør når vi lykkes med å skape dette? I foredraget vil Halås ta utgangspunkt i det de unge selv erfarer og hva de mener er virksomt. Hun vil ta utgangspunkt i egen forskning fra sitt doktorgradsprosjekt «Ungdom i svevet», og boka «Sett, hørt og forstått», som bygger på unges erfaringer med positive og negative møter med voksne.

Catrine Torbjørnsen Halås er sosionom med doktorgrad i profesjonspraksis. Faglige interesseområder er knyttet til fag- og kunnskapsutvikling og læring i, med og av praksis, og flerfaglig arbeid med unge i sårbare livssituasjoner, med særlig fokus på unges deltakelse og medvirkning. Hun arbeider som førsteamanuensis på Senter for praktisk kunnskap ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag.

4.  Å snu vanskelige klasser
Hva gjør ”den gode lærer” når læringsmiljøet i klasser utvikler seg negativt, blir preget av uro, bråk og gjentatte krenkelser? På konferansen vil det bli presentert en metode og en strategi som kan snu negativt læringsmiljø til inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Sammenhengen mobbing og negativt læringsmiljø blir aktualisert.

Bente Muriel Bakken er cand. ed. med fordypning i sosiale og emosjonelle vansker. Hun har jobbet i ungdomsskolen og PP-tjenesten der fokuset har vært atferdsvansker og systemarbeid. Hun har vært med på å utvikle ”Klasse-snu-metodikken” i skoler i Rana. Hun har de siste årene vært knytta til Læringsmiljøsenteret v/UiS som universitetslektor i delstilling og er nå veileder i Læringsmiljøprosjektet som har som mål å forbedre læringsmiljøet i skoler og klasser med negativt læringsmiljø, samt forebygge og håndtere mobbing.

5. Med kodespråk og programmering på timeplanen
Pilotprosjektet med programmering som valgfag startet skoleåret 2016-2017, og varer til og med skoleåret 2018-2019. I arbeidet med fagfornyelsen, ser vi også tydelige tegn på at programmering er på full fart inn i mange av de øvrige fagene. Bakgrunnen for dette, er at UDIR ønsker at forståelse for koding og teknologi skal gjøre elevene klare for framtidens yrker og der «skolen skal sitte i førersetet» i denne prosessen. Elevene skal kunne håndtere algoritmisk tankegang og programmering.

For å være i forkant av denne utviklingen, tilbyr Rana ungdomsskole valgfaget `Programmering` på alle trinn.

I denne sesjonen vil lærerne Jørgen Einmo og Preben Hanssen fortelle og vise ulike eksempler på hvordan de har jobbet med programmering og koding dette skoleåret. De vil også ha med seg en elev, som vil dele sine erfaringer og vise noen prosjekter de har gjennomført.

6. Hvordan kan kunstfaglige og kroppslige arbeidsmåter vises gjennom kommunikasjon?
Jarle Skaug er masterstudent i profesjonsrettet pedagogikk og arbeider til daglig i Nesna barnehage. Han vil gi en innføring tema for sin masteroppgave.

 Startdato:

27 mars 2019 09:00

Sluttdato:

27 mars 2019 15:30

Sted:

Nesna, Store auditorium

Gruppebestiling

Ved gruppebestilling kontaktes Dag-Arild Berg, dag-arild.berg@nord.no, tlf.: 75057870.

Viktig

Deltagelse på praksisseminaret 26. mars gir gratis inngang på konferansen 27. mars.