Disputas: Andrea Bozman (FBA)


Ph.d.-kandidat Andrea Bozman skal holde prøveforelesning og disputere for graden Philosophiae doctor (Ph.d), ved fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet.

Startdato:

28 februar 2019 10:15

Sluttdato:

28 februar 2019 15:30

Sted:

Bodø, Auditorium A5 Petter Thomassen


Klikk her for å endre bildetPh.d.-kandidat Andrea Bozman
Følg lyset: Maneter oppfører seg som fisk ved at de aktivt velger sin plassering i vannsøylen
Tittel på avhandlinge
n:
The structuring effects of light on the deep-water Scyphozoan Periphylla Periphylla
Tittel på prøveforelesningen:
Impacts of light and latitude on diurnally-migrating species
Bedømmelseskomité:
- Førsteamanuensis Andrew Sweetman, Heriot-Watt University, Edinburgh, Skotland
- Postdoktor Ingrid Wiedmann, institutt for arktisk og marin biologi, universitetet i   Tromsø, Norges arktiske universitet
- Professor Leslie Noble, FBA, Nord universitet

Veiledere:
- Professor Ketil Eiane, FBA, Nord universitet (hovedveileder)
- Professor Dag Aksnes, fakultet for biovitenskap, universitetet i Bergen
- Forsker Sünnje Basedow, institutt for arktisk og marin biologi, universitetet i Tromsø,   Norges arktiske universitet
- Professor Stig Falk-Petersen, Akvaplan niva, Tromsø

Om avhandlingen:
Observasjoner utført ved hjelp av en ubemannet undervannsfarkost viser at dypvannsmaneten Periphylla periphylla reagerer på forskjeller i lysnivå i vannsøylen, med å endre sin vertikale svømmeadferd på en slik måte at de oppholder seg innenfor spesifikke lysintensiteter. 

Innkommende lysmengde varierer med sesong og tid på døgnet. Ved høye breddegrader, som i Nord-Norge, er denne variasjonen tydeligere enn lenger sør. Feltstudier i fjorder og modellstudier av lysmengden i kystområder tyder på at den vertikale atferden Periphylla viser i relasjon til varierende lysmengde kan bidra til å forklare hvorfor denne maneten ikke opptrer i like store mengder i fjorder i Nord-Norge som lengre sør. Resultater i denne avhandlingen tyder imidlertid på at relativt dype fjorder (>500m) ser ut til å tilby arten et tilstrekkelig mørkt habitat.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Kristine Vevik, epost: kristine.vevik@nord.no

Link for live streaming: https://mediasite.nord.no/Mediasite/Catalog/Full/3f872424c8d04d7ab559592079c9aff421Startdato:

28 februar 2019 10:15

Sluttdato:

28 februar 2019 15:30

Sted:

Bodø, Auditorium A5 Petter Thomassen