Disputas: Andreas Mikkelsen (HHN)

30 november 2018 10:00 - 30 november 2018 15:00

Nord universitet, Bodø - Petter Thomassen (A5)

Andreas Mikkelsen skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Handelshøgskolen, Nord universitet, fredag 30. november 2018.Tittel på avhandlingen:

Trading fast and slow: algorithmic trading in  the Nordic region

Tittel for prøveforelesningen: 

Algorithmic trading and market efficiency

Tid for prøveforelesningen er: kl 10.00
Tid for disputas: kl. 12.00
Sted: Auditorium Petter Thomassen (A5)

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:  
Professor Florentina Paraschiv, NTNU
Professor Mikael Collan, Lappeenranta University of Technology, Finland
Professor Terje Mathisen, Handelshøgskolen Nord (leder)

Veiledere: 

Hovedveileder: 
Professor Frode Kjærland, 
Handelshøgskolen Nord 

Biveiledere: 
Førsteamanuensis Thomas Leirvik, Handelshøgskolen Nord

Førsteamanuensis Berner Larsen, Handelshøgskolen Nord

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Grete Knudsen, e-post: grete.i.knudsen@nord.no , 
tlf. 75 51 76 77.

Bodø, 30. november 2018


Stikkord fra avhandlingen: 

Det har vært et paradigmeskifte i hvordan de finansielle markedene fungerer de siste tiårene. Markedene er nå helt elektroniske og helautomatiserte, nesten uten menneskelig innblanding. Det er dataprogrammer eller algoritmer som utfører ordrer med hjelp av forhåndsprogrammerte handleregler. Dette kalles algoritmehandel (AH). 

Avhandlingen består av fire artikler. Man kan se på alle artiklene som et AH program, men med forskjellige handelshorisonter. I de to første artiklene studerer vi en strategi som kalles pairs trading på Oslo Børs, dette kan benevnes høyfrekvenstrading og har derfor en veldig kort handelshorisont. I den tredje artikkelen studerer vi den risikojusterte avkastningen til nordiske lav- og høy volatilitetsfond. Rebalansering gjøres månedlig ved hjelp av en algoritme som bestemmer hvilke fond vi velger i hver portefølje, det har derfor en medium handelshorisont. I den siste artikkelen studerer vi om hedgefond kan gi diversifiseringseffekter, med å bruke en rekke allokeringsteknikker. Her har vi en lang handelshorisont, hvor en algoritme eller et dataprogram gjør porteføljeallokeringen. Temaet i den tredje artikkelen er også kjent som faktorinvestering, mens temaet i den siste artikkelen er et porteføljeoptimeringsproblem.