Disputas Arseny Dubin (FBA)

Ph.d.-kandidat Arseny Dubin skal holde prøveforelesning og disputere for graden Philosophiae doctor (Ph.d), ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet.

Startdato:

13 desember 2019 10:15

Sluttdato:

13 desember 2019 15:00

Sted:

A5 Petter Thomassen

Arseny DubinTittel på prøveforelesning
Application and future prospects of genomic methods for fish conservation and stock management

Tittel på avhandling
Exploration of an anglerfish genome


Ph.d.-kandidat Arseny Dubin

Bedømmelseskomité
- Professor Kjetill S. Jakobsen, CEES - Senter for økologisk og evolusjonær syntese, UiO, Norge
- Førsteamanuensis Zuzana Musilova, Charles University, Faculty of Science, Department of Zoology, Division of Animal Evolutionary Biology, Tsjekkia
- Professor Joost Raeymaekers, FBA, Nord universitet

Veiledere
- Professor Steinar Daae Johansen, FBA, Nord universitet
- Forsker Lars Martin Jakt, FBA, Nord universitet

Om avhandlingen
Noen anglerfisk viser en unik formeringsstrategi hvor to individer av samme art, men ulikt kjønn, vokser helt sammen. Svært overraskende utløser denne prosessen ikke en vevsavstøtning, noe som peker på et særskilt og spesialisert immunsystem. Målet med dette PhD prosjektet er å sette sammen et høy-kvalitets genom for den lokale anglerfisken breiflabb (Lophius piscatorius). Denne genom-ressursen vil danne utgangspunkt for videre studier av anglerfisk, og spesielt særegenskaper i immunsystemet.)

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Jeanett Stegen, e-post: jeanett.stegen@nord.no

Link for live streaming:
https://mediasite.nord.no/Mediasite/Channel/3d8f91a244c1458b9d185d69bd10233a5f


Startdato:

13 desember 2019 10:15

Sluttdato:

13 desember 2019 15:00

Sted:

A5 Petter Thomassen