Disputas: Asbjørn Veidal (HHN)

07 desember 2018 10:00 - 07 desember 2018 15:00

Nord universitet, Bodø - Elias Blix (A13)

Asbjørn Veidal skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Handelshøgskolen.


 

Tittel på avhandlingen:              

Strategic entrepreneurship in farm businesses

Tittel for prøveforelesningen:

Strategic entrepreneurship or farm diversification: What is the future of the Norwegian farm enterprise?

 

Tid for prøveforelesningen: kl 10.00
Tid for disputas: kl. 12.00
Sted: Auditorium Elias Blix (A13)


Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:  

Professor Gerard McElwee, Huddersfield University, UK
Professor Erlend Nybakk, Høyskolen Kristiania
Professor Gry Alsos, Handelshøgskolen Nord (leder)

Veiledere:

Hovedveileder: 
Professor Lars Kolvereid, Handelshøgskolen Nord

Biveiledere: 
Professor Paul Westhead, Durham University

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Grete Knudsen, e-post: grete.i.knudsen@nord.no , tlf. 75 51 76 77.

Bodø, 23. november 2018.

Stikkord fra avhandlingen:

Hvordan kan strategisk entreprenørskap bidra til å forstå, utvikle og styrke gårdsbedrifter? Dette er forskningsspørsmålet denne doktorgradsavhandlingen forsøker å svare på. Strategisk entreprenørskap er et teoretisk rammeverk som beskriver hvordan bedrifter kan utvikle seg ved å utnytte konkurransemessige fordeler i eksisterende drift og samtidig søke nye forretningsmuligheter.

 

Dette er anvendt på landbruksnæringen i Norge, hvor det er strukturelle og økonomiske endringer og mange gårdbrukere blir oppfordret til og søker etter nye inntektskilder til gårdsbedriften. Avhandlingen omfatter fem forskningsartikler, med fokus på entreprenørskap og diversifisering som strategiske valg for gårdsbedrifter. Gårdsbedriftenes ressurser og strategiske orienteringer blir analysert for mulige effekter på både økonomiske, ikke-økonomiske og miljømessige resultatmål. Både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder er anvendt.

 

Resultatene viser at gårdbrukere har flere ulike motivasjonsfaktorer for sin virksomhet og valg av markedskanal, noe som påvirker deres forretningsutvikling og resultat. Entreprenøriell orientering, markedsorientering og organisatorisk innovasjon ble undersøkt som strategier for strategisk entreprenørskap. Diversifisering kan være en lønnsom strategi for gårdsbedrifter, men sammenhengen mellom entreprenøriell orientering og økonomisk resultat er usikker. Analysene tyder på at entreprenøriell orientering kan kombineres med organisatorisk innovasjon for å forbedre resultatet. Videre viser avhandlingen at gårdbrukeres tilknytning til landbruk og tidligere erfaring fra gårdsbedrifter er sentralt for deres evne til entreprenørskap og påvirker målsettinger, bedriftsutvikling og resultat. For å styrke strategisk entreprenørskap i gårdsbedrifter foreslås en orientering som forbedrer kompetanse og kunnskap om marked og bedriftsledelse på gården.