Disputas: Fredrik Ribsskog Staven (FBA)

Ph.d.-kandidat Fredrik Ribsskog Staven skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae doctor (Ph.d) ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet.

Startdato:

10 juni 2022 10:15

Sluttdato:

10 juni 2022 15:00

Sted:

A5 Petter Thomassen

​​​​​​​​​Ph.d.​-kandidat Fredrik Ribsskog Staven

Tittel på prøveforelesning

Can Norwegian aquaculture be made sustainable?​

Tittel på avhandling

​​​​Interaction studies on lumpfish exposed to Atlantic salmon: behavioural observations and the underlying physiological and neurobiological mechanisms​


Bedømmelseskomité

​​​- Professor Neil B. Metcalfe, Centre for Environment, Institute of Biodiversity, Animal Health & Comparative Medicine, University of Glasgow, Storbritannia
- Professor Anne Gro Vea Salvanes, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen
- Førsteamanuensis Sylvie Bolla, FBA, Nord universi​tet​

Veiledere

Hovedveileder: Professor Jarle Tryti Nordeide​, FBA, Nord universitet
Medveileder: Førsteamanuensis Torstein Kristensen, FBA, Nord universitet

Om avhandlingen​

Rognkjeks (Cyclopterus lumpus) er den vanligste rensefisken benyttet i kampen mot lakselus hos oppdrettslaks i Norge. Det er usikkert hvordan arten opererer som lusespiser i naturen, og ny kunnskap om grunnleggende biologiske mekanismer vil kunne være til stor fordel for framtidig avl og praktisk bruk.

Forskning på andre arter rensefisk har økt betraktelig i det siste. Søkelyset på hvorfor rensefisk spiser lus har skiftet fra klassiske modeller av mutualisme til de underliggende fysiologiske og nevrokjemiske funksjoner som styrer sosial atferd og lusespising.

Fredrik Stavens doktorgradsarbeid hadde som hensikt å kartlegge hvordan rognkjeks responderer til interaksjon med Atlantisk laks både med tanke på medfødte egenskaper og hvordan arten eventuelt tilvennes laksefisk. Arbeidet inkluderer kartlegging av atferd samt fysiologiske og nevrokjemiske faktorer.

Forsøkene omhandlet hvordan interaksjon i fullskala merd påvirket rognkjeks og hvordan naive individer responderte til akutt eksponering til laks samt langtidseffekter fra sameksistens i karmiljø.​

Prøveforelesning: 10:15 - 11:05
Disputas: 12:15 - 15:00​


Startdato:

10 juni 2022 10:15

Sluttdato:

10 juni 2022 15:00

Sted:

A5 Petter Thomassen
Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Jeanett Stegen.​