Gudmund Grønhaug

Disputas Gudmund Grønhaug

Gudmund Grønhaug skal holde prøveforelesning og disputas for graden dr. philos ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet, fredag 14. august 2020. Grønhaug disputerer om belastningsskader i klatring.

Startdato:

14 august 2020 10:00

Sluttdato:

14 august 2020 16:00

Sted:

På nett
​​​

Tittel på avhandlingen

Chronic injuries in climbing;
Assessment of prevalence and distribution of chronic injuries in climbing in a Norwegian population, including an overview of the current literature.

Avhandlingen kan du lese her:​ Avhandling_Gudmund_Grønhaug.pdf

​Tittel for prøveforelesning (selvvalgt)

The role of anatomical and biomechanical factors in gender differences in chronic injuries in climbing

Tittel for prøveforelesning over oppgitt emne

Shoulder injury prevention in overhead athletes: Risk factors and training programs.​​

Program​​


1000 - 1200:
 Prøveforelesning Bli med i Microsoft Teams-møte

1300 - 1600: Disputas​ Bli med i Microsoft Teams-møte​

Sted: Disputasen foregår digitalt – lenke til arrangementet står over.

Vi ber om at publikum har kamera og mikrofon avslått under arrangementet​.

Spørsmål ex auditorio kan stilles via e-post til disputasleder Roland van den Tillaar –roland.v.tillaar@nord.no ​


Bedømmelseskomité:


Leder:
Arne Martin Jakobsen, dosent, Dr. Philos, Nord universitet
Førsteopponent: Per Nafstad, Professor, Medisinsk fakultet Universitet i Oslo
Andreopponent: Eva López-Rivera, Ph.d., University of Castilla-La Mancha, Spania

Kontaktperson

Gudmund Grønhaug, telefon: 95961450, epost: groenhaug@gmail.com ​

Om Gudmund Grønhaug

Gudmund Grønhaug har en mastergrad fra tidligere Høgskolen i Nord – Trøndelag, hvor han så på om styrke i hofteleddsrotatorene påvirket forekomst av artrose i kneet.

Grønhaug har vært en høyt presterende klatrer i snart to tiår. Han har tidligere skrevet en fagbok om Belastningsskader i klatring (2015) og bok to kommer til høsten. 

Grønhaug har tidligere vært tilknyttet Nasjonalt kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) og har forsket på behandlingskvalitet for artrosepasienter i primærhelsetjenesten og samhandling og tverrfaglig kommunikasjon i primærhelsetjenesten. 

Flere av studiene til Grønhaug har vært presentert på verdens største kongress for revmatologi, EULAR, og i nasjonal presse med førstesider i dagbladet og sending på Ekko i P2.​

Om avhandlingen

Chronic injuries in climbing​:

​Assessment of prevalence and distribution of chronic injuries in climbing in a ​Norwegian population, including an overview of the current literature.​

I sitt arbeid har Gudmund undersøkt forekomsten av belastningsskader blant klatrere i Norge, hvordan skadene fordeler seg i forhold til kjønn og prestasjonsnivå, hva som kan disponere for skade samt hvordan klatrere med en skade forholder seg til helsevesenet. ​

Skader i klatring er dårlig undersøkt og forskningen er tidligere,  som vist i studie 1, av lav metodisk kvalitet og med små utvalg. 

Studiene om forekomst og distribusjon av belastningsskader i klatring (studie I-III) som avhandlingen baserer seg på er av de største som er gjort i verden og er også de første studiene som differensierer mellom kjønn og prestasjonsnivå.

Studie IV ser på betydningen av BMI for prestasjon og belastningsskader i klatring. Klatring er en vektbærende idrett, noe som har gitt god grobunn for en antagelse om at vekt er av avgjørende betydning for prestasjonsnivå og skader innen klatring. Studie IV imøtegår dette ryktet og gir et viktig bidrag til å avlive disse mytene.

Studie V ser på holdningen til og forbruk av helsetjenester hos klatrere med en skade. I klatremiljøet er det tilsynelatende en oppfatning av at helsevesenet ikke kan hjelpe klatrere. Studie V ser på hvorvidt dette stemmer.

Studie VI presenterer det første dokumenterte tilfellet av epifyseskivebrudd i finger som resultat av klatring i Norge.​
Startdato:

14 august 2020 10:00

Sluttdato:

14 august 2020 16:00

Sted:

På nett