Disputas Hanne Stokvik (HHN)

Hanne Stokvik skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Handelshøgskolen, Nord universitet, fredag 13. desember 2019.

Startdato:

13 desember 2019 10:00

Sluttdato:

13 desember 2019 15:00

Sted:

Auditorium Elias Blix (A13)

​Tittel på avhandlingen:

Knowledge for Innovation

Tittel for prøveforelesningen: 
Risk, uncertainty and knowledge management in entrepreneurial processes


Tid for prøveforelesningen er: kl 10.00
Tid for disputas: kl. 12.00


Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:  

Professor Johan Olaisen, Handelshøyskolen BI
Professor Jon Sundbo, Department of Social Sciences and Business, Roskilde Universitet
Førsteamanuensis Hin Hoarau Heemstra, Handelshøgskolen Nord (leder)

Veiledere: 

Hovedveileder: Professor Jon-Arild Johannessen, Handelshøgskolen Nord 
Biveiledere: Førsteamanuensis Hugo Skålsvik, Universitetet i Tromsø

Stikkord fra avhandlingen: 

Denne avhandlingen handler om hvordan ulike typer kunnskap påvirker organisasjoners evne til å innovere, samt hvordan behovet for både økonomisk vekst, konkurransedyktighet og bærekraft kan møtes gjennom en helhetlig tilnærming til innovasjonsutvikling.

De kunnskapstypene som belyses i fem ulike artikler er eksplisitt, taus, implisitt og skjult kunnskap. Den eksplisitte kunnskapen er «hva vi vet og kan fortelle til andre». Den tause kunnskapen er «det vi vet men ikke kan fortelle til andre». Den implisitte kunnskapen er «det vi vet at vi ikke vet», mens den skjulte kunnskapen er «det vi ikke vet at vi ikke vet».

Avhandlingen problematiserer hvordan beslutningstakere i for stor grad vektlegger den eksplisitte kunnskapen og fokuserer på planer og digitale løsninger, og derfor mister verdien av viktige overføringsmekanismer og læringsarenaer som de andre kunnskapstypene representerer. Dette gjør at organisasjoner er «dummere» enn de trenger å være. 

Avhandlingen konkluderer med at organisasjoner kan øke sin innovasjonsevne gjennom å bevege seg mot større grad av åpenhet og fremme innovasjon gjennom å skape kreative felt i organisasjonen. For å lykkes med dette bør de ha et økt fokus på å benytte kunnskapseksperter og erfarne entreprenører, samt og skape organisatoriske læringssystemer og verdiskapingsprosesser der alle typer kunnskap må forstås, inkluderes og ledes.

For å kunne møte de globale miljømessige og sosiale utfordringene vi står overfor, og samtidig sikre behovet for både økonomiske vekst og konkurransedyktighet må vi vi styrke vektlegging av den tause , praktiske kunnskapen, den implisitte kunnskapens nettverksforståelse og ressurskunnskaper, samt  den skjulte kunnskapens muligheter for å finne nye løsninger. Avhandlingen presenterer et nytt rammeverk for en slik forståelse av utvikling av innovasjoner. Vi trenger både å øke organisasjoners evne til å innovere, men også innovasjoner som er misjonsrettet, en ny type månelanding.Startdato:

13 desember 2019 10:00

Sluttdato:

13 desember 2019 15:00

Sted:

Auditorium Elias Blix (A13)
Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Grete Knudsen Kontaktperson