Disputas Helga Dís Ísfold Sigurðardóttir

30 juni 2016 10:15 - 30 juni 2016 15:45

NTNU, Auditorium D3, Bygg 2, Nivå 3, Universitetssenteret på Dragvoll i Trondheim

Helga Dís Ísfold Sigurðardóttir disputerer 30. juni 2016 ved Det humanistiske fakultet.

Master Helga Dís Ísfold Sigurðardóttir forsvarer offentlig for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, avhandlingen med tittelen:

Concern, creativity and compliance
- The Phenomenon of digital game-based learning in Norwegian education.

Bedømmelseskomité

Følgende komité har bedømt avhandlingen:

  • Professor Sally Wyatt, Maastricht University
  • Dr. James Stewart, Science, University of Edinburgh
  • Professor Thomas Berker, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Professor Thomas Berker har administrert komiteens arbeid.

Professor Sally Wyatt er oppnevnt som 1. opponent.
Dr. James Stewart er oppnevnt som 2. opponent.

Prøveforelesning

Prøveforelesningen finner sted i auditorium D3, Bygg 2, Nivå 3, Universitetssenteret på Dragvoll, torsdag 30. juni 2016, kl. 10.15 over oppgitt emne:

The domestication of digital games and play in Norwegian classrooms.

Disputas

Disputasen finner sted i auditorium D3, Bygg 2, Nivå 3, Universitetssenteret på Dragvoll, torsdag 30. juni 2016, kl. 12.30.

Veiledere

Hovedveileder har vært professor Knut Holtan Sørensen, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU. Medveileder har vært førsteamanuensis Line Kolås, Nord universitet, Steinkjer.

Arbeidet er utført ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU/Nord universitet, Steinkjer.

Prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte.

 

For sammendrag og mer info: