Disputas: Katrine Grinerud

Katrine Grinerud skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Handelshøgskolen, Nord universitet, mandag 19. desember 2022.

Startdato:

19 desember 2022 10:00

Sluttdato:

19 desember 2022 15:00

Sted:

Auditorium 2, studiested Stjørdal/teams

Klikk her for å endre bildet Katrine Grinerud.

Tittel på avhandlingen:               

Road Traffic Safety for Work-Related Driving with Heavy Goods vehicles – It's a Shared Responsibility​

Tittel for prøveforelesningen:

“How could methodological triangulation improve the reliability and validity within the field of traffic safety research?" 

Tid for prøveforelesningen er:   kl 10.00
Tid for disputas:    kl. 12.00
Sted:  auditorium 2 studiested Stjørdal/teams
​​

>> Følg prøveforelesning og disputas digitalt her


​Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:  

Professor Johan Olaisen, BI
Førsteamanuensis Lisa Dorn, Cranfield University
Professor Terje Mathisen, Handelshøgskolen Nord

Veiledere:

Hovedveileder: Professor Wenche Aarseth, Handelshøgskolen Nord

Medveileder:    Førsteamanuensis Gunhild Birgitte Sætren, Handelshøgskolen Nord

Stikkord fra avhandlingen:

Katrine Grinerud har I sin doktorgradsavhandling forsket på hvordan ulike aktører i systemet rundt godstransport på veg kan bidra til trafikksikkerhetsarbeidet for arbeidsrelatert kjøring med tunge kjøretøy.​

Istedenfor å fokusere på sjåføren som den som er skyld i ulykken, peker avhandlingen på beslutningstakere på andre nivå i systemet. Spesielt fokus er satt på kjøpere av transporttjenester og ledelsen i transportbedrifter.

Resultatene i avhandlingen kan være av betydning for myndigheter som vedtar lover og forskrifter rettet mot vegtransporten, samt kjøpere av transporttjenester og ledelsen i transportbedrifter.


Startdato:

19 desember 2022 10:00

Sluttdato:

19 desember 2022 15:00

Sted:

Auditorium 2, studiested Stjørdal/teams
Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Grete Knudsen.