Disputas Kjersti Sunde Mæhre

15 mai 2017 10:00 - 15 mai 2017 16:00

Auditorium Elias Blix (A13), Nord universitet, Bodø


Kjersti Sunde Mæhre skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (Ph.d) i studier av profesjonspraksis, mandag 15. mai 2017.

Grad: Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Tittel på avhandling: «Vi må ha hjelp!» Pasienter, pårørende og sykepleiere sine erfaringer fra en forsterket sykehjemsavdeling etter Samhandlingsreformen

Tema for prøveforelesning: Erfart kompetansebrist hos sykepleiere som følge av Samhandlingsreformen, - hvilke konsekvenser bør dette ha for utdanning og dannelse av framtidens sykepleiere? Hvordan kan det komme til uttrykk i studieplanens læringsutbytter?

Tid: mandag 15. mai 2017

Tid prøveforelesning: klokken 10.00

Tid disputas: klokken 12.00

Sted: Auditorium Elias Blix (A13)