Disputas: Lars Hovdan Molden (HHN)

Lars Hovdan Molden skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Handelshøgskolen, Nord universitet, Steinkjer tirsdag 26. mai 2020.

Startdato:

26 mai 2020 10:00

Sluttdato:

26 mai 2020 15:00

Sted:

Disputasen foregår digitalt - Se lenke til streaming.

Tid for prøveforelesningen:   kl 10.00

Tid for disputas: kl. 12.00

På grunn av korona foregår disputasen digitalt:  >> Lenke til streamingTittel på avhandlingen:               

Adapting to Change - On the Mechanisms of Dynamic Capabilities


Tittel for prøveforelesningen:

Different ways to empirically measure the essence of dynamic capabilities: Options and implications  

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:  

Professor Ari Jantunen, LUT University (Lappeenranta-Lahti University of Technology, Finland

Research Manager D.Sc. (Econ)Taina Eriksson, University of Turku, Finland

Professor Einar Rasmussen, Handelshøgskolen Nord (leder)

 

Veiledere:

Hovedveileder: Professor Tommy H. Clausen, Handelshøgskolen Nord
Biveiledere:       Associate Professor Martin Ganco, University of Wisconsin–Madison

 

Stikkord fra avhandlingen:

Hvorfor er det slik at noen bedrifter makter å fornye seg, ofte gang på gang, mens andre typisk går overende i møte med større endringer i sine omgivelser. Eksemplene er mange: Det britiske romfartsselskapet GKN er over 250 år gammelt, og har overvunnet flere kriser gjennom innovasjon og tilpasning. Forsikringsselskapet Storebrand ble også stiftet omtrent på samme tid. Samtidig har selskaper som Kodak og Nokia gått fra å være verdensledere innen teknologi og produktutvikling i sine bransjer til forvitring på kort tid. Så hva er det som gjør at noen bedrifter klarer den kontinuerlige forandringen markeder byr på, mens andre simpelthen forsvinner?

Dette spørsmålet har Lars Hovdan Molden ved Handelshøgskolen Nord universitet tatt fatt på i sin doktorgradsavhandling «Adapting to Change: On the Mechanisms of Dynamic Capabilities». Arbeidet er et bidrag til strategilitteraturen om dynamiske kapabiliteter. Dette er et teoriperspektiv som beskriver hvordan bedrifter ikke bare er forskjellig med tanke på de ressursene de har tilgjengelig, men også hvordan de klarer å endre disse ressursene når omgivelsene krever det. Ettersom omgivelser, slik som markeder, reguleringer og teknologi, endrer seg hurtigere, blir nettopp denne evnen til å endre sin ressursbase, enda viktigere. Gjennom fire artikler bygger den videre på eksisterende teori for å forstå hvilke mekanismer som leder til denne strategiske endringen. Disse mekanismene belyses gjennom kvantitative analyser av 16 000 små og store bedrifter fra hele verden. Funnene tyder på at bedrifter som klarer kontinuerlig forandring gjør dette gjennom en kombinasjon av å endre adferden til organisasjonen så vel som dens forståelse av hva som kreves for å klare tilpasning. I tillegg inngår strategisk satsing på systematisk læring som en forsterkende faktor i tilpasningen.
Startdato:

26 mai 2020 10:00

Sluttdato:

26 mai 2020 15:00

Sted:

Disputasen foregår digitalt - Se lenke til streaming.

 Kontaktperson