Disputas: Lidia Kritskaya

Lidia Kritskaya skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Handelshøgskolen, Nord universitet, torsdag 25. august 2022.

Startdato:

25 august 2022 10:00

Sluttdato:

25 august 2022 15:00

Sted:

Auditorium Petter Thomassen (A5)

​​​​​​​Disputas Lidia Kritskaya

Tittel på avhandlingen

Hybrid Entrepreneurship and Staged Entry into Self- employment​

Tittel for prøveforelesningen

Outline and discuss the theoretical foundations of research on hybrid entrepreneurship ​

Tid for prøveforelesningen er:  kl 10.00
Tid for disputas:   kl. 12.00
Sted:  Auditorium Petter Thomassen (A5)

>> Følg disputasen digitalt her

Medlemmer i bedømmelseskomiteen 

Førsteamanuensis Dr. Carina Lomberg, Danmarks tekniske universitet
Professor Marina Solesvik, Høgskulen på Vestlandet
Professor Tommy H. Clausen, Handelshøgskolen Nord (leder)

Veiledere

Hovedveileder: Professor Lars Kolvereid, Handelshøgskolen Nord​
Biveiledere:       Førsteamanuensis Espen Isaksen, Handelshøgskolen Nord
Professor Bjørn Willy Åmo, Handelshøgskolen Nord

Stikkord fra avhandlingen​

Vi er vant til å tenke at vi må gi opp stabilitet av månedlig inntekt og fast jobb for å bli en entreprenør. Noen av menneskene som starter egen bedrift blir selvstendig næringsdrivende ved å si opp jobben sin på tidspunktet for etableringen og har en bedrift de eier som sin viktigste inntektskilde. Denne inngangen til entreprenørskap er kjent som direkte inngang til selvstendig næringsvirksomhet. Det er likevel en betydelig andel av nye bedriftsetablerere som beholder sitt lønnende arbeid de første årene. 

I denne avhandlingen utforsker Lidia Kritskaya gründere som starter bedriftene sine som en deltidsbedrift samtidig som de beholder sitt lønnede arbeid, også kalt hybride entreprenører. Alle hybrid entreprenørene har mulighet til å si opp sitt lønnende arbeid og bli selvstendige næringsdrivende i ettertid. Det er kaldt en stegvis inntreden i selvstendig næringsvirksomhet. Likevel er det en overvekt av hybridene som ikke har intensjoner om bli selvstendige næringsdrivende. I denne avhandlingen utforsker Lidia egenskapene til nye bedriftsetablerere og deres bedrifter. Lidia Kritskaya sammenligner nye bedriftsetablerere som starter som hybrider med de som blir selvstendige direkte i Norge og Ukraina. Videre utforsker Lidia relasjonen mellom det å bli selvstendig stegvis og utviklingen av karrieren som gründere i Norge. Avhandlingen konkluderer med at egenskapene til nye bedriftsetablerere som starter om hybrider indikerer at de har høy «alternativkostnad» knyttet til utgang fra arbeidsmarkedet. Hybrider har høy lønn fra lønnet arbeid, høy humankapital og arbeidsmarkedsverdi. 

Type av inntreden i  selvstendig næringsvirksomhet reflekterer entreprenørers engasjement og ansvar for karrieren sin som selvstendig næringsdrivende. Resultatene indikerer at gründere som blir selvstendige direkte er mer engasjert og knyttet til karrieren sin som selvstendig. Atferden av de som starter som hybrider før de slutter i jobben sin og blir selvstendig næringsdrivende, blir i større grad styrt av veiing av kostnader og fordeler som er forbundet med tilgjengelige karrierealternativene. De har en kortere karriere som selvstendige, men en lenger karriere som hybrid etter at de sluttet som selvstendige, sammenlignet med gründere som blir selvstendig næringsdrivende direkte fra lønnet arbeid.


Startdato:

25 august 2022 10:00

Sluttdato:

25 august 2022 15:00

Sted:

Auditorium Petter Thomassen (A5)
​Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Grete Knudsen.​