Disputas Maja Karoline Viddal Hatlebakk


Ph.d.-kandidat Maja Hatlebakk skal holde prøveforelesning og disputere for graden Philosophiae doctor (Ph.d), ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet. Disputasen vil finne sted ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Startdato:

20 november 2019 10:15

Sluttdato:

20 november 2019 15:30

Sted:

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)

Klikk her for å endre bildet
Ph.d.-kandidat Maja Hatlebakk

Tittel på prøveforelesning
The role of marine copepods in global biogeochemical cycles

Tittel på avhandling
New insights into Calanus glacialis and C. finmarchicus distribution, life histories and physiology in high-latitude seas

Bedømmelseskomité
- Seniorforsker Eva Friis Møller, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, Danmark
- Seniorforsker Daniel Justin Mayor, Ocean Biogeochemistry & Ecosystems, National Oceanography Centre, Southampton, UK
- Førsteamanuensis Torstein Kristensen, FBA, Nord universitet

Veiledere
- Professor Galice Hoarau, FBA, Nord universitet
- Førstemanauensis Janne Søreide, UNIS
- Seniorforsker Barbara Niehoff, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung
- Seniorforsker Martin Gräve, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung

Om avhandlingen
Hoppekreps er en viktig link mellom alger og større dyr i havet. Gjennom arbeidet med oppgaven “New insights into Calanus glacialis and C. finmarchicus distributions, life histories and physiology in high-latitude seas”, som skal forsvares ved UNIS 20. november, har Hatlebakk sammenlignet Arktiske C. glacialis og Atlantiske C. finmarchicus, som kommer inn i Arktis med de varme havstrømmene, for å se hvordan deres respektive tilpasninger til sesongvariasjonene i lys og mat kan påvirke deres suksess i et Arktis i endring.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Jeanett Stegen, e-post: jeanett.stegen@nord.no

Link for live streaming: https://www.youtube.com/watch?v=IfplQYCp23Y


Startdato:

20 november 2019 10:15

Sluttdato:

20 november 2019 15:30

Sted:

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)