Prøveforelesning og disputas Marianne Terese Steinmo

27 mars 2015 10:00 - 27 mars 2015 15:00

Auditorium C107, Campus Helgeland, Mo i Rana

Marianne Terese Steinmo skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Nordland, campus Helgeland fredag 27. mars 2015.

Tittel på avhandlingen:

How Firms use University-Industry Collaboration to Innovate:
The Role and Development of Social Capital and Proximity Dimensions

Tittel for prøveforelesningen:

According to the proximity perspective that you use to address university-industry relations, what types of innovations are more likely to be worked out? Is there a relation between the nature of proximity and the types of innovation (radical vs incremental)?


Tid for prøveforelesningen: kl 10.00
Tid for disputas: kl. 12.00
 

Medlemmer i bedømmelseskomiteen:

Dr. Pablo D'Este, Polytechnic University of Valencia (UPV)
Dr. Rosa Grimaldi, University of Bologna
Professor Tommy Høyvarde Clausen, Handelshøgskolen UiN

Veiledere:

Hovedveileder: Professor Roger Sørheim, Handelshøgskolen UiN
Biveileder: Professor Einar Rasmussen, Handelshøgskolen UiN


Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Grete Knudsen, e-post: Grete.Ingemann.Knudsen@uin.no ,
tlf. 75 51 76 77.
 

Stikkord fra avhandlingen:

Marianne Terese Steinmo har i sin doktoravhandling forsket på ulike problemstillinger knyttet til samarbeid mellom bedrifter og forsknings- og utviklingsaktører (FoU) for utvikling av innovasjoner.

Utvikling av innovasjoner er viktig for å opprettholde og styrke en bedrifts konkurransekraft, noe som i stor grad avhenger av FoU-orientering. Selv om bedrifter er blitt mer bevist viktigheten av å samarbeide med FoU-miljøer er det krevende å få til verdifulle samarbeid hvor kunnskap og innovasjon utvikles. Steinmo har forsket på hvordan bedrifter og FoU-partnere oppnår verdifulle samarbeid hvor bedrifter evner å absorbere kunnskap fra FoU-partnere og videre mestrer innovasjonsutvikling.

Formålet med forskningen har vært å undersøke suksessfaktorer for FoU-samarbeid og hva som er særlig utfordrende for bedrifter med lav FoU-orientering. Forskningen baserer seg i hovedsak på analyse av data samlet inn gjennom intervjuer med sentrale aktører innen tre FoU-programmer i regi av Norges Forskningsråd hvor bedrifter og forskere samarbeider om utvikling av innovasjoner: Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening (FFF), Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP) og Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME).

Forskningsresultatene bidrar til økt kunnskap og forståelse for hvordan FoU-prosjekter bør etableres og realiseres for å muliggjøre innovasjonsutvikling. I tillegg er resultater nyttige for myndigheter i forhold til hvordan FoU-prosjekt bør utformes for å få til flest innovasjoner.