Disputas: Maryna Vakulenko

Maryna Vakulenko skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Handelshøgskolen, Nord universitet, tirsdag 29. november.

Startdato:

29 november 2022 10:00

Sluttdato:

29 november 2022 15:00

Sted:

Auditorium C107 studiested Mo i Rana og digitalt

​​​Klikk her for å endre bildet​Tittel på avhandlingen:               

Where there's a will, there's a way: The role of innovation capabilities in the development of innovation outputs​

Tittel for prøveforelesningen:

Discuss challenges and opportunities relating to how organizations can build and develop innovation capabilities​

Tid for prøveforelesningen er: kl 10.00
Tid for disputas:  kl. 12.00
Sted:  Auditorium C107 studiested Mo i Rana

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:  

Professor Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim, Universitetet i Stavanger
Associate Professor Dr. Ferran Giones, University of Stuttgart
Førsteamanuensis Espen Isaksen, Handelshøgskolen Nord (koordinator)

Veiledere:

Hovedveileder: Professor Tommy H. Clausen, Handelshøgskolen NordMedveiledere: Førsteamanuensis Siri Jakobsen, Handelshøgskolen Nord
Førsteamanuensis Lars Hovdan Molden, Handelshøgskolen Nord​

Stikkord fra avhandlingen:

Maryna Vakulenko har i sin doktorgradsavhandling forsket på bedrifters innovasjonsevne, og hvilken rolle denne innovasjonsevnen klarer å utvikle faktisk innovasjon. Utvikling av kunnskap om innovasjon og hvordan bedrifter evner å innovere er særlig viktig i bransjer med høy endringstakt. Som svar på disse endringene klarer noen selskaper å utvikle en innovasjonsevne som bidrar til økt innovasjon, som igjen gjør at bedrifter overlever endringer rundt seg. Disse selskapene gjenkjenner nye måter å holde seg konkurransedyktige på, mens andre fortsetter å bevege seg langs kjente stier og gradvis mister konkurransefortrinnet.

Resultatene i avhandlingen bidrar til økt forståelse og kunnskap om ulike aspekter
(både interne og eksterne) av organisatoriske innovasjonsevner. Videre bringer forskningen innsikt i hvordan innovasjonsevne bidrar til innovasjon som igjen øker bedriftens konkurranseevne over tid.Startdato:

29 november 2022 10:00

Sluttdato:

29 november 2022 15:00

Sted:

Auditorium C107 studiested Mo i Rana og digitalt
Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Grete Knudsen.