Disputas: Natallia Bahdanovich Hanssen (FLU)

20 april 2018 10:15 - 20 april 2018 15:00

Auditorium Elias Blix (A13)

​Natallia Bahdanovich Hanssen disputerer om spesialpedagogiske praksiser i norske og hviterussiske barnehager.

Natallia Bahdanovich Hanssen disputerer 20. april 2018 for graden ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet, Bodø. Hun har masterutdanning i tilpasset opplæring med fordypning spesialpedagogikk fra Nord universitet (tidligere Universitetet i Nordland, i 2011).

Hanssen er utdannet innen korledelse, estetikk med fordypning i musikk, sang og kunsthistorie fra Belarusian State Pedagogical University. Hun har mangeårig erfaring fra korledelse og undervisningserfaring fra grunnskole og videregående skole.

Hun har også jobbet som pedagogisk-psykologisk rådgiver i Bodø kommune.

Siden 2013 har Natallia Bahdanovich Hanssen vært ansatt som universitetslektor, og fra 2014 har hun vært stipendiat ved Nord universitet.

Tittel på avhandlingen er:  
Special educational needs practices in Norwegian and Belarusian preschools

Tema for prøveforelesningen er:
Inkluderende og ekskluderende prosesser i barnehagen. Gjør rede for spesialpedagogiske kompetansebehov det medfører

Om avhandlingen:
Avhandlingen handler om spesialpedagogisk hjelp i barnehager. Den bygger på en sammenlignende (komparativ) undersøkelse av spesialpedagogiske praksiser i norske og hviterussiske barnehager. Formålet med studien er å bidra til en mer nyansert innsikt i spesialpedagogiske praksiser for førskolebarn med språkvansker ved å beskrive og sammenligne praksiser fra begge land.

Avhandlingen består av tre uavhengige studier som belyser spesialpedagogiske praksiser fra ulike perspektiver:

  • Hvordan beskriver og oppfatter de ansatte sin egen og barnehagens spesialpedagogiske praksis i forhold til barn med språkvansker?
  • Hvordan implementeres SEN aktiviteter i det fysiske rommet for førskolebarn med språkvansker?
  • Hva kjennetegner barnehageansattes relasjoner til førskolebarn med språkvansker, og hvordan er disse relasjonene opplevde?

Arbeidet kan karakteriseres som en eksplorerende og komparativ kasusstudie.

For å sikre troverdigheten i denne komparative studien, ble kontekstuell, språklig og organisatorisk ekvivalens forsøkt oppfylt.

Stephen Kemmis` og Peter Grootenboers (2008) teori om praksisarkitekturer er benyttet både som teoretisk rammeverk og som analytisk verktøy i arbeidet med å syntetisere og sammenligne resultatene fra den norske og den hviterussiske kasus.

På bakgrunn av dette arbeidet tegnes et bilde av den spesialpedagogiske praksisen med ulik profiler fra de to landene. Resultatene diskuteres både i lys av tidligere forskning og i lys av ulike kontekstuelle forskjeller mellom de to landene.

Dato: fredag 20. april 2018
Tid for prøveforelesningen: Kl. 10.15
Tid for disputasen: Kl. 12.30                   
Sted: Nord universitet, Auditorium Elias Blix (A13)

Veiledere: Førsteamanuensis Bjørg Mari Hannås, Nord universitet, Bodø, og professor Sven-Erik Hansén, Åbo Akademi, Finland  

Bedømmelseskomité:

Wenche Rønning, førsteamanuensis i pedagogikk, FLU, Nord universitet (leder)
Kristina Ström, professor i spesialpedagogikk, Åbo Akademi, Finland
Edvard Befring, professor emeritus, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitet i Oslo

Kontaktperson: Natallia B. Hanssen telefon: +4747389015, e-post: natallia.b.hanssen@nord.no