Disputas: Irina Nikolayevna Isaeva (HHN)

Irina Nikolayevna Isaeva skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Handelshøgskolen, Nord universitet, tirsdag 14. desember 2021.

Startdato:

14 desember 2021 10:00

Sluttdato:

14 desember 2021 15:00

Sted:

Digitalt
​​​​
Følg disputasen digitalt her​
Klikk her for å endre bildet
Irina Nikolayevna Isaeva.​

Tittel på avhandlingen:               

Managing multiple goals in university-industry collaboration​

Tittel for prøveforelesningen:

The rationale for using qualitative methods in studying university-industry relations


Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:  

Professor Markus Perkmann, Imperial College Business School, England

Assistant professor Ferran Giones, University of Stuttgart, Tyskland

Førsteamanuensis Karin Wigger, Nord University Business School (leder)​

Veiledere:

Hovedveileder: F​​ørsteamanuensis Marianne Steinmo, Handelshøgskolen Nord

Biveileder:          Professor Einar Rasmussen, Handelshøgskolen Nord

Stikkord fra avhandlingen:

Irina Isaeva har i sin doktoravhandling forsket på ulike problemstillinger relatert til måloppnåelse i forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Utvikling av kunnskap og innovasjon er viktig for å klargjøre næringslivet for et nullutslippssamfunn. Derfor har myndigheter brukt betydelige mengder ressurser for å fremme og etablere slike forskningssenter. Her kan bedrifter og universiteter samarbeide om å utvikle innovative løsninger og fremragende forskning, som styrker både bedriftenes konkurransekraft og universitetenes kunnskap. Selv om sentrene skal bidra til både innovasjon og forskning, oppleves disse samarbeidene ofte krevende for partnerne involvert, da partnerne ofte har svært ulike mål i samarbeidet.

Formålet med forskningen har vært å undersøke hvordan bedrifter og universitetspartnere kan samarbeide for å oppnå de ulike målene i sentrene. Forskningen til Irina baserer seg i hovedsak på data samlet inn gjennom intervjuer med aktører i forskningssentrene.

Resultatene i avhandlingen bidrar til økt forståelse og kunnskap om hvordan partnerne kan samarbeide for å oppnå målene om innovasjon og forskning. Samtidig er funnene nyttige for myndigheter, relatert til hvordan forskningssenter bør utformes for å få til både forskning og innovasjoner.
Startdato:

14 desember 2021 10:00

Sluttdato:

14 desember 2021 15:00

Sted:

Digitalt

Tid for prøveforelesningen er:   kl. 10.00

Tid for disputas:                           kl. 12.00


Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Grete Knudsen.