Disputas: Petter Gullmark (HHN)

Petter Gullmark skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Handelshøgskolen, Nord universitet, mandag 25. november 2019.

Startdato:

25 november 2019 10:00

Sluttdato:

25 november 2019 15:00

Sted:

Auditorium Petter Thomassen (A5)

Tittel på avhandlingen:

Unraveling the Building Blocks of Local Government Organizations’ Innovativeness: Insights from a Dynamic Capabilities Perspective

Tittel for prøveforelesningen: 

What are the most distinctive features of the public sector context concerning innovation capability?

Tid for prøveforelesningen er: kl 10.00
Tid for disputas: kl. 12.00

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:  

Professor Carter Walter Bloch, Århus Universitet, Danmark
Research Manager Taina Eriksson, D.Sc. (Econ), University of Turku, Finland
Førsteamanuensis Jorunn Grande, Handelshøgskolen Nord (leder)

Veiledere: 

Hovedveileder: Professor Tommy Clausen, Handelshøgskolen Nord
Biveiledere: Professor Gry Alsos, Handelshøgskolen Nord

Stikkord fra avhandlingen: 

Avhandlingen undersøker hvordan teorien om dynamiske kapabiliteter forklarer innovasjonsevne i kommunesektoren. Gjennom en introduksjon og fire forskningsartikler (en litteraturgjennomgang og tre kvalitative empiriske studier med data fra tre norske kommuner) utforsker avhandlingen hvordan de to pilarene som dynamiske kapabiliteter i kommuner er bygd på—dynamiske organisatoriske kapabiliteter og dynamiske kapabiliteter av ledere—gjør det mulig for slike organisasjoner å kontinuerlig utvikle og implementere innovasjoner. 

Funnene fra avhandlingen viser at innovasjonsevnen i kommuner vokser frem fra tre typer samspill mellom dynamiske organisatoriske kapabiliteter og dynamiske kapabiliteter av ledere. I disse samspillene spiller dynamiske kapabiliteter av ledere, dynamiske organisatoriske kapabiliteter, eller både dynamiske kapabiliteter av ledere og dynamiske organisatoriske kapabiliteter en sentral rolle i kontinuerlig utvikling og implementering av innovasjoner. Analysen viste også at uansett samspill mellom disse to dimensjonene av dynamiske kapabiliteter, førte alle til strategisk endring gjennom kontinuerlig utvikling og implementering av de samme typer av innovasjoner og til forbedret ytelse av de undersøkte offentlige organisasjonene. Forskningsresultatene fra avhandlingen bidrar til nåværende litteratur for innovasjon i offentlig sektor, dynamiske kapabiliteter, og entreprenørskap. I tillegg har resultatene implikasjoner for praktikere i offentlige organisasjoner og politikkutformere.Startdato:

25 november 2019 10:00

Sluttdato:

25 november 2019 15:00

Sted:

Auditorium Petter Thomassen (A5)
Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Grete Knudsen.