Disputas: Purushothaman Kathiresan (FBA)

Ph.d.-kandidat Purushothaman Kathiresan skal holde prøveforelesning og disputere for graden Philosophiae doctor (Ph.d), ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (Bodø), Nord universitet.

Startdato:

07 mai 2021 10:15

Sluttdato:

07 mai 2021 15:00

Sted:

Microsoft Teams & A5 Petter Thomassen
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Følg disput​asen på Teams her
​​
Ph.d.-kandidat Purushothaman Kathiresan

Tittel på prøveforelesning
Recent advances in quantitative proteomics​

Tittel på avhandling
Proteomics of early embryonic development of zebrafish (Danio rerio)

Bedømmelseskomité
- Senior Principal Research Scientist Lei Zhou, Singapore Eye Research Institute, Singapore
- Førsteamanuensis Ståle Ellingsen, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen
- Professor Monica Fengsrud Brinchmann, FBA, Nord universitet

Veiledere
- Professor Igor Babiak, FBA, Nord universitet
- Professor Steinar Daae Johansen, FBA, Nord universitet

Om avhandlingen
Sebrafisk (Danio rerio) er en ferskvannsfisk og et attraktivt modellsystem i humanbiologisk forskning. Det samlede settet av proteiner (proteom) i sebrafisk er svært likt det som er i menneske. Tidlig embryonal utvikling i sebrafisk er drevet av maternale faktorer, inkludert proteiner og RNA, men det er lite informasjon tilgjengelig om proteomet. 

Hovedhensikten med denne doktoroppgaven var å identifisere og karakterisere proteomet i sebrafisk embryo. Vi har anvendt ulike avanserte proteom-teknologier som LC-MS/MS, iTRAQ, "shotgun" LC-MS/MS, og SWATH. Vi har utviklet en effektiv prosedyre for å redusere andelen av yolk proteiner (eggeplommeproteiner) i prøver fra tidlig sebrafisk embryo, noe som har medført en mer effektiv proteinidentifisering. Dette er det første studiet som med suksess har identifisert og kvantitert et betydelig antall av ulike proteiner i de svært tidlige utviklingsstadiene (før stadium som fører til den maternale til zygotiske overgangen), og proteiner fra den vegetative delen av sebrafisk embryo. 

Vår analyse av proteinenes dynamikk i utviklingen indikerer at den maternale kontroll av tidlig utvikling er ikke bare utført gjennom translasjon av RNA transkripter fra maternale effektgener, men også av det opprinnelige maternale proteom. Denne studien bidrar derfor til en bedre forståelse av regulering til tidlig embryonal utvikling i vertebrater generelt.​​

Prøveforelesning: 10:15 - 11:05
Disputas: 12:15 - 15:00

Publikum som følger med på diputas via Teams bes om å holde kamera og mikrofon avslått under arrangementet.​​

Startdato:

07 mai 2021 10:15

Sluttdato:

07 mai 2021 15:00

Sted:

Microsoft Teams & A5 Petter Thomassen
Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Jeanett Stegen