Disputas: Shruti Gupta (FBA)


Ph.d.-kandidat Shruti Gupta skal holde prøveforelesning og disputere for graden Philosophiae doctor (Ph.d), ved fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet.

Startdato:

07 juni 2019 10:15

Sluttdato:

07 juni 2019 15:30

Sted:

Auditorium A5, Petter Thomassen

Klikk her for å endre bildet


Ph.d.-kandidat Shruti Gupta

"Ulike fôrkomponenter som probiotika, prebiotika og antibiotika endrer bakterieprofilen i tarm hos Atlantisk laks"

Tittel på avhandlingen:

Feed additives elicit changes in the structure of the intestinal bacterial community of Atlantic salmon

Tittel på prøveforelesningen:
Current status of antimicrobial resistance in aquaculture and possible preventive strategies

Bedømmelseskomité:
- Førsteamanuensis Sylvia Brugmann, Wageningen University & Research,      Nederland
- Professor Henning Sørum, NMBU
- Førsteamanuensis Margarita Novoa-Garrido, FBA, Nord universitet

Veiledere:
- Professor Kiron Viswanath, FBA, Nord universitet
- Professor Jorge Fernandes, FBA, Nord universitet

Om avhandlingen:

Fôr kan bidra til å styrke fiskens helse og er viktig for å sikre bærekraftig produksjon av Atlantisk laks. Fôr som inneholder tilsetningsstoffer som eksempelvis prebiotika og probiotika, kan brukes for å styre mikrofloraen i en gunstig retning og gjennom denne styrke fiskens helse. I dette doktorgradsarbeidet har jeg derfor forsket på ulike tilsetningsstoffers effekter på sammensetning og endringer i tarmens mikrobiota. Next generation sequencing ble brukt som verkøy for å studere endringene i mikrobesammensetning. I tillegg ble In-silico analyser brukt for å  studere ulike fôrtislsetningers effekter på mikrobe-mikrobe samspill. 

Resultatene fra avhandlingen viste at ulike fôrtilsetninger forandret både diversitet og sammensetning til bakteriesamfunnene i tarm hos laks. Melkesyrebakterier tilsatt i fôr koloniserte tarmen og demonstrerte et potensial for å kunne brukes som probiotika. Tilsetning av prebiotika resulterte I en selektiv stimulering av spesifikke fyla av bakterier som proteobakterier, spirocaetaer og acinobakterier. I tillegg viste resultatene at vanlig brukte antibiotika ga ulik respons hos forskjellige mikrobielle samfunn i tarmen hos laks.  Resultatene tydet også på at ulike fôrtilsetningene kan endre samspillet mellom ulike mikrober. 

Resultatene fra avhandlingen gir grunnleggende kunnskap om mikrobiota hos laks og kan brukes som basisinformasjon i fremtidige studier hvor hensikten er å studere endringer i mikrobesammensetning, eller samspillet mellom mikrober i tarm og verten, ved bruk av ulike dietter. Ny kunnskap fra avhandlingen kan også brukes til  forebyggende fiskehelsearbeid gjennom bruk av funksjonelle fôr.   

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Kristine Vevik, epost: kristine.vevik@nord.no

Link for live streaming: 
https://mediasite.nord.no/Mediasite/Catalog/Full/8d4c224e2a284d60a18742117d22cc2f21


Startdato:

07 juni 2019 10:15

Sluttdato:

07 juni 2019 15:30

Sted:

Auditorium A5, Petter Thomassen